Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΟΝ - Απόστολου Παπαχρήστου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΟΝ
Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο Βυζαντινής Μουσικής (Αθήναι 2009) του
κ. Απόστολου Ε. Παπαχρήστου,
Θεολόγου - Μουσικοδιδασκάλου
με τον τίτλο “ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΟΝ” το οποίο περιέχει “τους στίχους του Ψαλτηρίου μετά μέλους, άλλοτε μεν ειρμολογικού, άλλοτε σχιχηραρικού, τους προτασσομένους των τροπαρίων του ημερονυκτίου, και της εβδομάδος όλης, εκάστου ήχου. Καθώς και του όλου ενιαυτού, κινητών και ακινήτων εορτών.” Σελίδες 846

Δεν υπάρχουν σχόλια: