Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2009

Της μετανοίας ο κήρυξ, Ιωάννη Βαπτιστά

Της μετανοίας ο κήρυξ,
Ιωάννη Βαπτιστά,
εκτμηθείς σου την κάραν,
την γην ηγίασας
ότι τον νόμον του θεού
τοις πιστοίς ετράνωσας,
και παρανομίαν εξηφάνισας.
Ως παρεστηκώς τω θρόνω, τ
ου επουρανίου Βασιλέως Χριστού,
αυτόν ικέτευε,
ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: