Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Ιουστίνος Πόποβιτς - π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος


Ο π. Ιουστίνος (Πόποβιτς) συνδιάζει πράγματι τρεις σπουδαίας ιδιότητας, αι οποίαι σπανίως συναντώνται παρ’ ημίν. Είναι Θεολόγος-Καθηγητής, είναι μάρτυς-ομολογητής, είναι μοναχός-ασκητής. Δια τούτο είναι εις θέσιν να γράφη Θεολογίαν, όχι απλώς με την πέννα του, αλλά με την μάχαιραν του Πνεύματος.
Αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: