Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Αυτός εστιν η ειρήνη ημών.Αυτός εστιν η ειρήνη ημών.

Ο ποιήσας τα αμφότερα εν
και το μεσότοιχον
του φραγμού λύσας

Εφεσ. β. 14

Δεν υπάρχουν σχόλια: