Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Όλος ο νόμος και η διδασκαλία - Άγιος Μάξιμος Ομολογητής


Η ανέκφραστη ειρήνη, που έχουν οι άγιοι άγγελοι, οφείλεται σ’ αυτά τα δύο: στην αγάπη προς το Θεό και στην αγάπη αναμεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγίους όλων των αιώνων. Πολύ καλά λοιπόν έχει λεχθεί από το Σωτήρα μας, ότι σ’ αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών. (Ματθ. 22, 40).
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: