Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Παναγία Γοργοϋπήκοος

Της Θεοτόκου
τη εικόνι προσδράμομεν,
οι εν κινδύνοις
και Αυτή νυν προσπέσωμεν,
από βαθέων κράζοντες
και πόνου ψυχής∙
τ
άχος ημών άκουσον,
της δεήσεως Κόρη,
ως Γοργοϋπήκοος,
φερωνύμως κληθείσα∙
Σ
υ γαρ υπάρχεις πρόμαχος ημών,
και εν ανάγκαις ετοίμη βοήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: