Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

'Αλωση της Πόλεως

"Σε όλη την Πόλη τίποτε άλλο δεν έβλεπες παρά αυτούς που σκότωναν και αυτούς που σκοτώνονταν αυτούς που κυνηγούσαν και κείνους που έφευγαν".
Λαόνικος Χαλκοκονδύλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: