Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Ἡ Ἐξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας, εἰς τό Οικουμενικό Πατριαρχεῖο


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
  * * *
    Ἡ Ἐξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

          Τήν Πέμπτην, 26ην  Ἀπριλίου, ξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας,  πεσκέφθη, ν τος πλαισίοις πισκέψεώς της ες τήν Τουρκίαν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό ὁμάδος ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτῆς, ὡς καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Ian David Grainge Biggs.  
 Τ Α. ξοχότητι πεδθησαν α πό το Πατριαρχικο Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμα κατ τν τε προσλευσιν κα τν ναχρησιν ατς κ τν Πατριαρχεων, προσεκύνησε δέ αὕτη καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
 Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν  καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Βιετνάμ καί Ἰνδιῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Bernard Blais 

Δεν υπάρχουν σχόλια: