Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 27-08-12


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, χοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Αὐγούστου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 26ης ἰδίου, καθἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἐπἀδείᾳ ταξιδίου αὐτοῦ, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, ὑποβαλόντος σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ν. Ὑόρκης, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Μελετίου Μπουγᾶ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάμπρου Κωστάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

          Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, καί κ. Ἀναστάσιον ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κελλίου Διονυσίου τοῦ Φουρνᾶ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Κεκελίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Χαραλάμπην Δημητρίου, Πρέσβυν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μαδέλην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zurab Pataradze, Γεν. Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα.
          Τόν Ἐλλογ. Δρα Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον Μηχανικόν, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἄννης καί Ὄλγας.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Τσελέπην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Ζερβόν, νομικόν, καί Sayaka Yamaguchi, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Πολυμέρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χαρίλαον Χατζησάββαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων Λαρίσης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασοπούλου, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ταυρίδην, ἐκ Νορβηγίας. 

* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Νικολαΐδου καί Κυριακίτσας Ἰορδάνογλου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 25ην Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: