Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ορθόδοξοι Επίσκοποι πληγώνουν τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα

Πληγώνουν βαθύτατα τὸν εὐσεβὴ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ λυποῦν τὴν Παναγία Τριάδα οἱ συμπεριφορὲς κάποιων Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς. Δὲν περιορίζονται μόνο στὶς συμπροσευχὲς μὲ  αὐτούς, παρόλον ὅτι ὑπάρχουν  σαφεῖς  ἱεροὶ Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς  συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς· καὶ μάλιστα ὁρίζουν ποινὲς καθαιρέσεως καὶ ἀφορισμοὺς ὄχι μόνο γιὰ διακόνους καὶ πρεσβυτέρους, ἀλλὰ καὶ ἐπισκόπους.
Μετὰ τὶς συμπροσευχὲς ἔχουμε τελευταῖα καὶ τὰ χειροφιλήματα Παπικῶν ἐκ μέρους Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων. Ἀλλὰ καὶ τὴ χρίση Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου  ἀπὸ Παπικὸ ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος φοροῦσε «ἄμφια», ἐνῶ ὁ Ὀρθόδοξος στεκόταν μπροστά του «ἱεροπρεπῶς»!...

Τὸ ἁπλὸ ἐρώτημα ποὺ θέτουν στοὺς ἐπισκόπους αὐτοὺς ὅσοι ἀνήκουν στὴν  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικήν, εἶναι τοῦτο: Οἱ Ὀρθόδοξοι αὐτοὶ ἐπίσκοποι, ποὺ κατὰ τὴ  χειροτονία τους εἰς ἐπίσκοπον ἔδωσαν ὅρκο στὸν Θεὸ ἀπαγγέλλοντας τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ τῶν ἀρχιερέων ποὺ τοὺς χειροτόνησαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, δέχονται ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν κανονικὴ ἱερωσύνη;
Δέχονται ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι Ἐκκλησία; Καὶ ὅτι τὰ μυστήρια τῶν Παπικῶν εἶναι ἔγκυρα; Ἔχουμε ἀνάγκη τῶν εὐλογιῶν τους; Ἂς τὸ ποῦν καθαρά. Διότι οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γνωρίζουμε ὅτι οἱ Παπικοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐνόθευσαν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως μὲ τὴν προσθήκη ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ», εἰσάγοντας ἔτσι δυαρχία στὴ θεότητα. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἰσήγαγαν καὶ διατηροῦν μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὸ ἐπάρατο παπικὸ πρωτεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀλάθητο.
Γνωρίζουμε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ διαστρέβλωσαν τὸ βασικὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Ὅτι ὁ Παπισμὸς ἀλλοίωσε καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα τὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ νὰ γίνει καὶ νὰ λειτουργεῖ ὡς κοσμικὸ κράτος...
Γιατί λοιπὸν οἱ τέτοιοι ἀκροβατισμοὶ ἀπὸ Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ λαὸς ἀναμένει προάσπιση τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ διατήρηση ἀλώβητη τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως; Ἄλλωστε ἡ στάση αὐτὴ ἐπιβάλλεται, ὅπως ἀναφέραμε, καὶ ἀπὸ τὰ ὅσα ὑποσχέθηκαν κατὰ τὴ χειροτονία τους μὲ τὴν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τὸν δεύτερο λίβελλο καὶ τὴν τρίτη ὁμολογία. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι αὐτὰ δὲν προσπαθοῦν νὰ τὰ λησμονήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς μας, διότι θὰ δώσουν λόγο ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.
 
Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ»

29 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία της Ελλάδας, όπως και αυτή της Κωνσταντινούπολης, θεωρούν ως έγκυρα τα μυστήρια, τα τελεσθέντα υπό άλλων χριστιανικών δογμάτων. Ουδείς, μπορεί να πει επίσημα, πως τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών δεν έχουν εγκυρότητα. Ως προς τί τέτοιες ερωτήσεις από το περιοδικό;
Τί ερώτησης και αυτή, αν οι Παπικοί είναι Εκκλησία; Βεβαίως και είναι Εκκλησία. Εκκλησία σχισματική από την οποία προσδοκούμε την επιστροφή και την συμφωνία των δογμάτων.

Ανώνυμος είπε...

Όταν δεν υπάρχει "συμφωνία δογμάτων", αγαπητέ 4:09, δεν έχουμε "Εκκλησία σχισματική", αλλά αίρεση, πλάνη, που είναι αναίρεση της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Ο παπισμός αποτελεί αίρεση αφού διέστρεψε τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας.Φιλιόκβε,πρωτείο,αλάθητο,κτιστή αντί άκτιστης χάρης,ραντισμός κατά τη βάπτιση χωρίς την εμβύθιση του βαπτιζομένου στο ύδωρ,λήψη μόνο άρτου κατά τη Θεία Κοινωνία για τους λαικούς,διάσπαση της συνέχειας των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος,πουργατόριο,συγχωροχάρτια,κράτος του Βατικανού με αρχηγό τον πάπα Ρώμης,χρήση άζυμου άρτου,θεσμοθέτηση της ιεροκρατίας και κληρικοκρατίας και κατάργηση του συνοδικού συστήματος,Μαριολατρεία και τόσες άλλες καινοτομίες και αυθαιρεσίες στο δόγμα αρκούν για να καταδείξουν του λόγου το αληθές.Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο εκλεκτό περιοδικό Ο ΣΩΤΗΡ όργανο της ομώνυμης αδελφότητας θεολόγων που υπό την πεπνυμένη ηγεσία του π.Αστερίου Χατζηνικολάου συνεχίζει την αντιοικουμενιστική γραμμή που είχε εγκαινιάσει ο αείμνηστος γίγας της ορθοδόξου θεολογίας Παναγιώτης Τρεμπέλας!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς έχει δίκιο το περιοδικό.

Ανώνυμος είπε...

Και οι Άγιοί μας που την χαρακτηρίζουν ως αίρεση; Δεν ξέρουν αυτοί;
Ή μήπως είναι ταυτόχρονα και αίρεση και Εκκλησία του Χριστού;
Να αναμένω απάντηση 4:09;

Ανώνυμος είπε...

Δεν με πληγώνουν καθόλου.
Δεν είναι κακό να πλησιάζεις τον άλλο.
Αυτό που με πληγώνει είναι η απομόνωση του ότι εγώ μόνο υπάρχω και κανένας άλλος.

Ανώνυμος είπε...

Την αίρεση 5.52 την ορίζει η κάθε ομάδα μεμονωμένα ή η Εκκλησία σε Σύνοδο. Πρόσεξε μήπως ξεπεράσεις σε ορθοδοξία και μοναδικότητα τους οπαδούς του «πατρίου ημερολογίου» που είναι 100 εκκλησίες.

Ανώνυμος είπε...

Οι Άγιοι 8.32 εκφράζουν προσωπική άποψη και δεν είναι αλάθητοι. Μην σου απαριθμήσω αιρετικές διδασκαλίες Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Εμένα με ενδιαφέρει η Συνοδική άποψη της Εκκλησίας σε αυτή πειθαρχώ και όχι σε διαφόρους Γέροντες ή και ομάδες που εκφράζουν την άποψή τους την οποία δεν αποδέχεται η Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Εμένα με πληγώνει το ότι δεν είδα ποτέ την Εκκλησία ως μάνα γιατί ποτέ ο εφημέριος του ναού μας δεν με είδε ως παιδί του. Ποτέ δεν με πλησίασε να ακούσει τους καημούς ή τις χαρές μου. Ούτε μια φορά τόσα χρόνια που εκκλησιάζομαι δεν ρώτησε το όνομά μου. Από τα ψηλώματα της Ωραίας Πύλης με ευλογεί και σε αυτό εξαντλεί την ποιμαντική του. Δεν με νοιάζουν τα χειροφιλήματα με τους παπικούς και τα υπόλοιπα που διάβασα εδώ.
Άγγελος

Ανώνυμος είπε...

Υπερβολές σιγά-σιγά θα μας πουν να μην τους λέμε καλημέρα. Εγώ ζω στο εξωτερικό. Πάω στην κηδεία ή στην βάπτιση του γείτονα από κοινωνική ανάγκη. Το ίδιο κάνουν και οι Δεσποτάδες και οι ιερείς μας. Αυτοί που τα γράφουν αυτά ας έλθουν στο εξωτερικό να ζήσουν την καθημερινότητά μας με τους παπικούς ή τους προτεστάντες και μετά να μας διδάξουν.

Ανώνυμος είπε...

Βρε παιδιά άλλα είναι τα μεγάλα και όχι της Παρασκευής το γάλα.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε ανώνυμε των 10:09μ.μ. δεν πρόκειται περί οικογενειακών,επαγγελματικών,οικονομικών και εν γένει κοινωνικών σχέσεων με τους ετεροδόξους αλλά περί συμπροσευχών που εγγίζουν τον πυρήνα της δογματικής διαφοροποιήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας απ το μωσαικό των πεπλανημένων δοξασιών τουτέστιν των αιρέσεων.Υπ αυτό το πρίσμα νομίζω ότι θα πρέπει να ιδωθεί η διαλεκτική του περιοδικού Ο ΣΩΤΗΡ.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Και κάτι συμπληρωματικό προς τα προηγούμενα:Με τις συμπροσευχές εξυπηρετείται αφεύκτως ο δογματικός μινιμαλισμός και η σχετικοποίηση της αλήθειας.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ.
να αποσχηματισθούν αφθορεί και παρά χρήμα όλοι οι παραβάτες δεσποτάδες και ως απλοί μοναχοί να επανέλθουν στα μοναστήρια τους προσκλαίοντες δια το υπόλοιπο της ζωής τους μήπως και βρουν έλεος οι προδότες.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς,τα πράγματα έχουν αρχίσει και σοβαρεύουν πολύ.Τι θα παραδώσουμε στις επώμενες γενιές?Αφήνουμε να αιωρούνται υπόνοιες πως η Ορθοδοδοξία και έχει την αλήθεια και δεν την έχει?Σήμερα αν ρωτήσει κανείς έναν Μουσουλμάνο,''Ποιές είναι η αρχές της θρησκείας σας''.Αμέσως ξέρει να σου πει.Αν ρωτήσεις έναν Ορθόδοξο δεν ξέρει.Είναι δυνατόν λοιπόν αυτός να μην παρασυρθεί από όλα αυτά που βλέπει και ακούει που γίνονται?Δηλαδή,δεν μπορώ να καταλάβω ποιό είναι το κέρδος από όλη αυτή την ιστορία,να χαθούν ψυχές και εντός και εκτός της εκκλησίας?Οι Γραφές μιλούν για την αγάπη αλλά και χωρίς την πίστη,αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς Τον Θεό.Έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος πως όποιου η ζωή δεν είναι καθαρή,αυτού και τα δόγματα δεν έχουν καθαρό χαρακτήρα.Ενώ εάν είναι πλανεμένος ενώ είναι αγαθός,αυτό σημαίνει πως έχει κενοδοξία.Είναι μεγίστη ανάγκη να πάρει θέση η εκκλησία.Δεν μπορούμε να σώσουμε άλλους και να καταποντιστούμε λίγο λίγο εμείς γιατί όσο και αν πιστεύουμε πως στο πηδάλιο της εκκλησίας έχουμε Τον Κύριο,χάνονται ψυχές εδώ και έναν αιώνα με αυτού του είδους τις ενέγειες.Πάντως είναι καλό που ξεσκεπάζονται.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχουν κάποιες σκανδαλοθηρικές θρησκευτικές εφημερίδες και μπλοκς που εκμεταλλεύονται κάποια τέτοια πταίσματα να τα αναγάγουν σε μείζον θέμα. Αν αυτές έκλειναν το στόμα τους δεν θα γινόταν τόση φασαρία για το τίποτα. Το σκάνταλο το προκαλούν αυτοί που το μεταφέρουν και όχι όσοι με την παρουσία και το σχήμα τους μαρτυρούν την Ορθοδοξία σε συνέδρια και συναθροίσεις έστω και προσευχών. Πνεύμα ο Θεός.

Ανώνυμος είπε...

Πληγώνουν μια μερίδα συντηρητικών που αποτελεί την μειοψηφία. Η ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστή μέσα στους τοίχους κάποιας βυζαντινής εκκλησιάς. Οι επίσκοποι αυτοί με τον τρόπο τους διαλαλούν το ορθόδοξο δόγμα. Αν παραμείνουν μέσα στο γραφείο τους μόνο για τους πιστούς τους πως θα συνεχιστεί η αποστολή της εκκλησίας που είναι η ιεραποστολή; Προτού κρίνουν και κατακρίνουν οι βολεμένοι της Ελλάδας ας μάθουν την προσφορά των ορθοδόξων επισκόπων στην οικουμένη και μετά από το βόλεμα το Έλληνα χωροφύλακα ας μιλήσουν. Φτάνει ποια η λοιδορία όλων των καλοβολεμένων μισθοσυντήρητων του δημοσίου που τολμούν να ασκούν κριτική.

Ανώνυμος είπε...

Το καλό και ψυχωφέλιμο περιοδικό τα γράφει σωστά για τα δεδομένα της Ελληνικής επικράτειας που ασκούν ιεραποστολική δράση τα φιλόθεα μέλη του. Γνωρίζω πολλά εκ των μελών της παλαιάς γενιάς της αδελφότητας του Σωτήρα και με σεβασμό υποκλίνομαι μπροστά τους. Είμαι κληρικός ορθόδοξος στην Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλωσα και σπούδασα στην φιλτάτη πατρίδα. Πέρασα από ομάδες κατασκηνώσεις κλπ. Έζησα σε ένα κόσμο αγγελικό ορθόδοξο πλασμένο. Όταν πήγα στο Στρασβούργο για μεταπτυχιακά είδα έναν άλλο κόσμο. Στην αρχή προσπάθησα να «παραμένω ο ίδιος» κατά τον σεβαστό μακάριο κ. Ευστάθιο Μπάστα. Η νοοτροπία και η ποιμαντική όμως μου επέβαλαν να κάνω διαφορετικά από όσα είχα μάθει στην συμπαγή ορθόδοξη πατρίδα. Πιστεύω ότι καλώς πράττει ο αγαπητός Σωτήρας που μας μεταγγίζει πνοές πνευματικότητας και κρούει το κουδούνι του κινδύνου. Το κάνει για να μην παρεκτραπούν όσοι ζούμε εδώ με αλλοθρήσκους και αλλόδοξους. Όμως να γνωρίζουν οι αδελφοί ότι και εμείς πάντα κατά την συνείδησή μας την ιερατική πράττομαι. Πόσο θα ήθελα να είμαι ποιμένας λογικών προβάτων σε μια μικρή ενορία της φιλτάτης πατρίδας. Όλα θα ήσαν εύκολα και μπορεί και τετριμμένα. Όμως και τα πρόβατα αυτά εδώ που έχουν μικτούς γάμους, αβάπτιστα παιδιά περιμένουν πολλά από εμάς. Αδέλφια μην πυροβολείτε σας παρακαλώ την προσπάθειές μας στο ποίμνιο που μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός. Τώρα και σεις στην Ελλάδα ζείτε τα μοντέρνα ποιμαντικά προβλήματα. Διαβάζω ότι έγινε πλέον θεσμός στην Ελλάδα ο γάμος και η βάπτιση του τέκνου ταυτόχρονα στον ναό ή βάφτιση του παιδιού σε γονείς με πολιτικό γάμο. Δεν θέλω να επεκταθώ. Πάντα θα νιώθω ευγνωμοσύνη στις ευλογημένες αφιερωμένες ψυχές των μελών της ιεραποστολικής Αδελφότητας του Σωτήρα και πάντα προσεύχομαι στην προσκομιδή και μετά τον καθαγιασμό Αστερίου και της συνοδείας αυτού.

Ανώνυμος είπε...

Προς ανωνύμους των 9:43 και 9:46 της 6/9:η Εκκλησία συνοδικά έχει αποφανθεί για τα δόγματα τα οποία διέστρεψαν οι παπικοί.Τα υπόλοιπα είναι σοφιστείες.

Ανώνυμος είπε...

ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ -

http://aktines.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5111.html

Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης 6/9/12

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Η αγάπη προς τους αιρετικούς επιβάλλει να τους λέμε την αλήθεια ότι χρήζουν μετανοίας και βάφτισης για να γίνουν μέλη της ΜΟΝΗΣ αληθινής Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

ΕΓΩ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.

π. Geras Imos είπε...

Η Οικουμενιστική τακτική έχει ως εξής: «αγάπη» προς τους αιρετικούς και μίσος προς τους εθνοφυλετιστές Ρώσους. Σχετικοποίηση των δογμάτων και θάνατος σε αυτούς που θέλουν να φάνε τα πρωτεία...

Ανώνυμος είπε...

ΘΕ ΜΟΥ,ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ...

Ανώνυμος είπε...

Που το κακό;
Αδέλφια μας είναι και αυτοί που έχουν λιγάκι ξεστρατίσει.
Με την επικοινωνία κάτι μπορεί να γίνει.

Ανώνυμος είπε...

Άδικα τα γράφεις αυτά τα λόγια G. N. A. ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει ανοίξει την αγκαλιά της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για όλους τους ομόδοξους αδελφούς. Αλλά οι Ρώσοι δεν θέλουν γιατί από χρόνια με την συνεργασία του Πούτιν θέλουν να καθυποτάξουν την Ορθοδοξία στον πανσλαβισμό που αυτοί επιθυμούν.

Ανώνυμος είπε...

Γι αυτό και διαχρονικά οι ΗΠΑ στηρίζουν το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως σκανδαλωδώς.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχουν διχογνωμίες μέσα στην εκκλησία και αυτο είναι το κακό.

Ανώνυμος είπε...

Δεν με πληγώνουν με κάνουν υπερήφανο διότι μαρτυρούν την πιστή μας την ορθόδοξη μόνο και με την παρουσία τους.