Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΛΕΜΟΣ: Θέμα ζωῆς καὶ θανάτου!

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα εἴδη πολέμου, πολέμου χωρὶς ἀντιπαράταξη στρατιῶν, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ οἰκονομικοὶ πόλεμοι. Καὶ σὲ τέτοιο πόλεμο ἔχει ἐμπλακεῖ τοῦτα τὰ χρόνια ἡ πατρίδα μας. Ἡ χώρα ἐξωθήθηκε καὶ παρασύρθηκε σὲ ὑπέρογκο δανεισμό. Τώρα οἱ δανειστὲς ἢ μᾶλλον αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔσπρωξαν στοὺς δανειστὲς τὴν ὁδηγοῦν στὴν κρεμάλα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιμό της, ὁ κόσμος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.


Τί ζητοῦν σήμερα ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Ζητοῦν τὴν ἀπεμπόληση τῆς ἱστορίας της. Τὸν ἀφελληνισμό της. Τὴν ἐγκατάλειψη τῆς πίστεώς της, τῆς Ὀρθοδοξίας. Ζητοῦν ἀλλαγὴ τοῦ ἤθους της, τῶν Παραδόσεών της. Μὲ διάφορα νομοθετήματα ντροπῆς ἐκτρέπουν τοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, τοὺς ὁδηγοῦν στὴν ἀσωτία καὶ καταστρέφουν τὴν οἰκογένεια. Τοὺς νέους τοὺς ὁδηγοῦν στὸν γενιτσαρισμό.


Ἐμεῖς τώρα τί πρέπει νὰ κάνουμε; Νὰ πάρουμε ὅπλα; Ὄχι, τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἡ ἱστορία μας, ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν, μᾶς δείχνει τὸν τρόπο. Αἰῶνες αἰώνων τώρα τὰ ὅπλα μας εἶναι ἄλλα. Εἶναι τὰ ἴδια ὅπλα ποὺ κρατοῦσαν οἱ Μάρτυρες καὶ συνέτριψαν τὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἄοπλοι! Μόνο μὲ τὴ δύναμη τῆς πίστεως


Περιοδκό «Ο ΣΩΤΗΡ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: