Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα

«Πόθεν με γινώσκεις;»

— Νάτος ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ πού θά θυσιασθεῖ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου!
Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος και Βαπτιστής δείχνει μέ τό δάχτυλο στους μαθητές του τόν Χριστό, πού ἐκείνη την ὥρα, λιόγερμα, περπατᾶ μόνος του κοντά στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ.
Εἶναι οἱ πρῶτες ἡμέρες τῆς δημόσιας ἐμφάνισης τοῦ Μεσσία, λίγο μετά τή βάπτισή Του.
Οἱ μαθητές τοῦ Προδρόμου Ἀνδρέας καί Ἰωάννης παίρνουν μηχανικά καί κά πως φοβισμένα να Τόν ἀκολουθοῦν. Κάποια στιγμή Ἐκεῖνος γυρίζει τό πρόσωπό Του καί:
— Τί ζητεῖτε; τούς ρωτάει.
— Ραββί, ποῦ μένεις; τολμοῦν νά ξεστομίσουν ἐκεῖνοι.
— Ἐλᾶτε νά δεῖτε, ἀπαντᾶ ἥσυχα.
Πῆγαν, εἶδαν... Τί εἶδαν; Δέν ξέρουμε. Πάντως τέτοιος ἦταν ὁ σεισμός πού συντάραξε τό ἐσωτερικό τους, ὁ συγκλονισμός τῆς ψυχῆς τους, πού ἀμέσως μετά συναντοῦμε τόν Ἀνδρέα νά πηγαίνει τρέχοντας στόν ἀδελφό του Σίμωνα καί νά τοῦ φωνάζει:
— Βρήκαμε τόν Μεσσία!... καί νά τόν ὁδηγεῖ στό Χριστό.

Κοίταξε ὁ Χριστός τόν Σίμωνα, τόν κοίταξε καλά, ἴσια, βαθιά μές στήν ψυχή του, μέ τό θεϊκό Του βλέμμα, καί τοῦ λέει:
— Ἐσύ εἶσαι ὁ Σίμων. Ἐσύ σέ λίγο καιρό θά λέγεσαι Πέτρος· τόσο δυνατή καί στέρεη πίστη θά ’χεις.
Παρόμοιο περιστατικό συνέβη καί την ἄλη μέρα. Βρῆκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς τό Φίλιππο καί τοῦ εἶπε νά Τόν ἀκολουθήσει.
Ἐνθουσιασμένος ἐκεῖνος ἔτρεξε στό φίλο του Ναθαναήλ καί τοῦ πρότεινε να πάει μαζί του γιά νά δεῖ τον Μεσσία.
— Ἔλα καί θά δεῖς, τοῦ εἶπε στίς ἀντιρρήσεις του.
Δέν πρόλαβε νά φτάσει ἐκεῖνος, ὅ ταν ἀκούει ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ:
— Νά ἕνας ἀληθινός Ἰσραηλίτης, χωρίς δόλο καί ὑποκρισία μέσα του.
— Ἀπό ποῦ μέ ξέρεις; ρωτᾶ ἀπορημένος.
— Προτοῦ σέ φωνάξει ὁ Φίλιππος, σε εἶδα μέ τή θεϊκή μου ματιά κάτω ἀπ’ τη συκιά κρυμμένο νά προσεύχεσαι.
— Ραββί, ξέσπασε ὁ Ναθαναήλ, ἐσύ εἶσαι ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, ἐσύ εἶσαι ὁ βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ...
...Γιά νά λάβει ἀπό τόν Κύριο τή διαβεβαίωση ὅτι πολύ περισσότερα ἀπό ’δῶ και πέρα θά ἔβλεπε κι αὐτός καί ὅλοι οἱ ἄλοι σχετικά μέ τό Διδάσκαλο πού εἶχαν μπροστά τους, τόν Μεσσία Χριστό...
— «Ἀπό ποῦ μέ ξέρεις;»
— Ρωτᾶς ἀπό ποῦ σέ ξέρει, Ναθαναήλ; Αὐτός εἶναι πού σέ ξέρει. Οὔτε οἱ γονεῖς σου, οὔτε ἐσύ ὁ ἴδιος δέν ξέρεις τόσο καλά τόν ἑαυτό σου, ὅσο σέ ξέρει Ἐκεῖνος. Κι ἐπειδή σέ ξέρει, γι’ αὐτό καί μπορεῖ νά σε καταλαβαίνει τόσο βαθιά, τόσο πλήρως, τόσο ἀληθινά, ὅσο κανείς ἄλος.
— «Κανείς δέ μέ καταλαβαίνει...»! Ἴσως τό λές καί σύ, φίλε μου, ἐσύ πού ζεῖς στά χρόνια αὐτά πούοἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἔχουν τόσο πολύ ψευτίσει. Τί ψέμα, πραγματικά, κυκλοφορεῖ στίς μέρες μας! Πάρε γιά παράδειγμα τό Facebook. Πές μου ἀλήθεια: Πιστεύεις ὅτι ἡ εἰκόνα πού βλέπεις για τόν ἄλον μέσα ἐκεῖ εἶναι ἡ ἀληθινή;... Δυστυχῶς, ὅλη ἡ ζωή μας τείνει νά γίνει ἕνα πολύ καλά σερβιρισμένο ψέμα! Γι’ αὐτό καί ἐνδεχομένως ρωτᾶς ἀπελπισμένα: Ποιός λοιπόν μέ ξέρει ἀληθινά; Ποιός ἐνδιαφέρεται γιά μένα; Ποιός με ἀναγνωρίζει; Σέ ποιόν νά ἐμπιστευθῶ τη ζωή μου, τά μυστικά μου, τούς πόθους μου χωρίς νά φοβᾶμαι ὅτι θά μέ προδώσει;
Ἕνας σίγουρα σέ ξέρει καί σέ καταλαβαίνει ἀληθινά. Αὐτός πού σέ ἔπλασε και παρακολουθεῖ τή ζωή σου λεπτό προς λεπτό. Αὐτός εἶναι καί διατεθειμένος να σοῦ τά δώσει ὅλα, ὅ,τι ἀληθινά ζητᾶ ἡ ψυχή σου, ἄν θελήσεις νά συνδεθεῖς μαζί Του μέ εἰλικρινή φιλία καί ὑπακοή. Ὁ μοναδικός σου φίλος. Ὁ Κύριος και Θεός σου!
Γι’ αὐτό καί ἐνδεχομένως ρωτᾶς ἀπελπισμένα: Ποιός λοιπόν μέ ξέρει ἀληθινά; Ποιός ἐνδιαφέρεται γιά μένα; Ποιός μέ ἀναγνωρίζει;
N
Πηγή: Περιοδικό "Προς τη Νίκη"

Δεν υπάρχουν σχόλια: