Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Ἀντίσταση στὸν ἐπερχόμενο νέο φασισμό!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κυβερνητικὴ ἀνακοίνωση περὶ Σχεδίου γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν, τὸ Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ), ποὺ ἔχει περισσότερα ἀπὸ 100.000 μέλη, ἀπευθύνει Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ὁποία ζητάει τὴν παρέμβασή τους, ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ ἡ σχεδιαζόμενη ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων.
Τὸ ΙΝΚΑ τονίζει μεταξὺ ἄλλων πὼς αὐτὰ ποὺ ἀπὸ χρόνια τώρα σχεδιάζον ται, «“κάρτα τοῦ πολίτη”, “κάρτα τοῦ μετανάστη”, “φορο­κάρτα”, “περιουσιολό γιο”, “ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση”, “ὑποχρεω­τικὴ δωρεὰ ὀργάνων”, “ἄρση τοῦ προσωπικοῦ ἀπορρήτου” κ.ἄ. συνθέ­τουν ὁλοκληρωμένο φασιστικὸ ἔλεγχο τῆς προσωπικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, μὲ ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴ Ζωή, τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Περιουσία τους...
Ὁ Φασισμός (μετὰ τὴν πρώτη ἥττα του τὸ 1945) ἀναβιώνει, οἱ μέθοδοί του ἐπαναχρησιμοποιοῦνται καὶ ἐκσυγχρονίζονται, καὶ ἡ Ἐπιστήμη χρησιμοποιεῖται σὲ βάρος τοῦ Ἀνθρώπου...
Μὲ πρόσχημα τήν… “οἰκονομικὴ κρίση” ἀλ λὰ καὶ τήν… “πάταξη τῆς φοροδιαφυ γῆς” στοχεύουν στὴν ἐξαθλίωση τῶν Ἑλλήνων, πού, ἂν χάσουν τὴν Ἐλευθερία τους καὶ τὴν Περιουσία τους (προσωπικὴ καὶ δημόσια), τότε θὰ χάσουν τὴν Ἐθνική τους Ὑπόσταση, ἀκόμα καὶ τὴ Ζωή τους.
Δὲν εἶναι θέμα τεχνολογικῆς διερεύνησης, δὲν εἶναι θέμα παραπομπῆς σὲ μιὰ ‘‘ Ἐπιτροπὴ Ἐμπειρογνωμόνων’’. Εἶναι: Ἀπόφαση ἀντίστασης στὴν Κατοχὴ καὶ στὸν Ὁ λοκληρωτισμό, ἢ πρόθεση ὑποταγῆς σὲ αὐτόν.
Οἱ Ἕλληνες Πολίτες», καταλήγει ἡ ἐπιστολὴ τοῦ ΙΝΚΑ, «ἀναμένουν τὸ κάλεσμά σας, Μακαριώτατε καὶ Σεβαστοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ τοὺς ἐνθαρρύνετε νὰ ἀντισταθοῦν, δὲν τοὺς ἀξίζει νὰ εἶναι μόνοι.
Ἂς μὴν ἀποδεχθοῦμε κανένα “ἀρραβώ να” μὲ τὸν Ὁλοκληρωτισμό, ἂς μὴ δεχτοῦ με τὴν “ἀχρήματη ἐποχή” ποὺ ἀνακοινώνουν γιὰ τὸ 2013, ἂς πολεμήσουμε γιὰ τὴ Βιοτικὴ Ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν Ἐλευθερία μας, μὲ τὴ δική σας ἀρωγή».
Ἡ συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ΙΝΚΑ, τμῆμα τῆς ὁποίας παραθέσαμε, εἶναι ξεκάθαρη: Βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα ἐπιβολῆς ὁλοκληρωτικοῦ φασισμοῦ! Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὰ διάφορα ψευδοπροσχήματα. Καὶ ἡ δική μας προτροπὴ πρὸς κάθε ἀληθινὸ Ἕλληνα εἶναι ἡ ἴδια ἀκριβῶς μὲ αὐτὴ τοῦ ΙΝΚΑ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΦΑΣΙΣΜΟ!
Πηγή: "Ο ΣΩΤΗΡ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: