Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΑΙ ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ «ΘΡΟΝΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ» ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ!

ΑΚΟΥΜΕ τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ «θρονικὲς ἑορτές», δηλαδὴ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τοπικῶν ἐκκλησιῶν, κάθε φορὰ ποὺ ἑορτάζεται ἡ μνήμη Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν τὶς ἐκκλησίες αὐτές. Ἀλλὰ ἡ μορφὴ τῶν ἑορτῶν εἶναι καινοφανὴς καὶ ἄγνωστη στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὴν λάνσαρε πρῶτος ὁ παπισμός, γιὰ νὰ «διαλαλεῖ» κατ᾽ ἔτος, πανταχόθεν, τὴν δῆθεν «πέτρειο διαδοχὴ» τοῦ πάπα. Μὲ κάτι τέτοια τερτίπια προσπαθεῖ ὁ παπισμὸς νὰ ὑπενθυμίζει τὸ ἐπάρατο «πρωτεῖο» καὶ τὸ βλάσφημο «ἀλάθητο» τοῦ ἡγεμονίσκου τοῦ «Κράτους τοῦ Θεοῦ», ὁ ὁποῖος προβάλλεται, ἐκτὸς ἀπὸ βασιλιὰς καὶ ὡς ἐπίσκοπος Ρώμης! Ἀλλά, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἡ νεοπαπιστικὴ νοοτροπία εἰσῆλθε δυστυχῶς καὶ στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολή. Ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ἄρχισαν νὰ ἑορτάζονται καὶ σὲ πολλὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀνάλογες «θρονικὲς ἑορτές», τὶς ὁποῖες φροντίζουν κάποιοι νὰ τὶς ἀναγάγουν σὲ «μεγάλα γεγονότα».
Ὅμως στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχουν «θρόνοι», τοὺς ὁποίους ἵδρυσαν κάποιοι ἅγιοι, γιὰ νὰ τοὺς γιορτάζουμε, ἀλλὰ διακονικὲς θέσεις, γιὰ τὴ διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, βαμμένες μὲ αἷμα καὶ ποτισμένες μὲ ἱδρώτα καὶ δάκρυα. Καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲ μποροῦμε νὰ ἑορτάζουμε γιὰ τὸ «θρόνο» κανενὸς ἐπισκόπου! Οἱ Ἅγιοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας οὐδέποτε ἑόρτασαν τὸ γεγονὸς τῆς ἐκλογῆς τους στὸν ἐπισκοπικό τους «θρόνο», ἀλλὰ θεωροῦσαν τὴ διακονία τους φορτίο ἀσήκωτο, προσωπικὴ κένωση. Ὅσοι ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη, ἂς διαβάσουν στὸ 4ο κεφάλαιο τῆς Α΄ Κορινθίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, γιὰ νὰ δοῦν τὸν πραγματικὸ «θρόνο» τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν διαχρονικῶν διαδόχων τους.
Εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος»

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αν το καλοψάξεις πολλά αρνητικά έχουν αντιγραφεί από τον παπισμό.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι παπικά κατασκευάσματα. Είναι μέσα στην ορθόδοξη παράδοση η τιμή σε αυτούς που ίδρυσαν μια τοπική εκκλησία. Κανονικά κάθε μητρόπολη έπρεπε να έχει την δική της εορτή. Φτάσαμε στο σημείο ότι δεν μας αρέσει να του κολλάμε την ετικέτα «παπικό». Δεν είναι έτσι.

Ανώνυμος είπε...

Παντού βλέπουν φαντάσματα οι σκληροπυρηνικοί ορθόδοξοι. Όλα τους πειράζουν και τους ενοχλούν. Έτσι που το πάνε θα κάνουν την ορθοδοξία προτεσταντισμό που δεν τιμάει τους αγίους. Έλεος φτάνει πια.

Ανώνυμος είπε...

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·
οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας·
ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα·
εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.

Ανώνυμος είπε...

1:57
Και εν τη μελετη μου..εκκαυθησεται πυρ.ψαλμ λη 4]...π

Ανώνυμος είπε...

Ο Ο. Τ. για να δει μήπως από κατήγορος βγει κατηγορούμενος. Διεκδικεί και αυτός όπως και η πληθώρα των ρασοφόρων το αλάθητο.

Ανώνυμος είπε...

αγαπητέ ανώνυμε των 3.02,
πρώτος απο όλους το διεδικεί δυστυχώς ο Οικουμενικός.Οι πράξεις του αυτό καταδεικνύουν...
Δυστυχώς...

Νικόλαος Μεσσαλάς είπε...

Ἀγαπητέ μου Ἀναστάσιε,
Δέν τό γνωρίζω τό θέμα γιά νά εἶμαι εἰλικρινής. Ὅμως γιά νά τό ἀποδεκτῶ, θά ἤθελα νά γνωρίζω τόν συντάκτη, γιά νά διαπιστώσω ἄν αὐτά πού γράφει στέκουν ἐπιστημονικῶς ἤ ὄχι.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
Νικόλαος Μεσσαλᾶς

Αναστάσιος είπε...

Αγαπητέ μου κ. Μεσσαλά δε φέρει υπογραφή. Δημοσιεύτηκε στην στήλη «Γεγονότα και σχόλια» του Ορθοδόξου Τύπου στην 2η σελίδα του φύλλου 1985/26-7-2013.