Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Εις τους διαλόγους προσερχόμεθα γεμάτοι εν Χριστώ αγάπη προς τους άλλους - Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

Εις τους διαλόγους προσερχόμεθα γεμάτοι εν Χριστώ αγάπη προς τους άλλους αδελφούς μας Χριστιανούς και με μεγάλο σεβασμό προς αυτούς. Και αγάπη είναι όχι ο συμβιβασμός, όχι ο συγκρητισμός, αλλά η εκ μέρους μας εν ταπεινώσει κατάθεση της εν Χριστώ Αληθείας. Ο Ρωμανός ο Μελωδός εις το Κοντάκιο της Κυριακής των Πατέρων γράφει με την ποιητική του γλαφυρότητα: "Των αποστόλων το κήρυγμα και των πατέρων τα δόγματα η Εκκλησία φυλάττουσα μίαν την πίστιν εσφράγισεν". Επίσης ο ζήσας τον 5ον αιώνα εκκλησιαστικός συγγραφέας της Δύσεως Βικέντιος ο εκ Λυρίνου ώρισεν ότι "εάν εγειρόταν θεολογικό ζήτημα περί του οποίου δεν έχει ληφθή συνοδική απόφαση, πρέπει να ανατρέξει κανείς εις τας γνώμας των Πατέρων και μάλιστα εκείνων οι οποίοι κατά καιρούς και τόπους διέσωσαν την ενότητα και της πίστεως και εθεωρήθησαν έγκριτοι διδάσκαλοι. Παν ό,τι υπεστήριξαν αυτοί εν ενότητι σκέψεως και φρονήματος, πρέπει να το θεωρεί ως διδασκαλία της Εκκλησίας, αληθή και καθολική και μη επιδεχόμενη αμφισβήτηση". ( PL 50, 675).

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Και ταυτόχρονα εξυπηρετούμε πολιτικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες βεβαίως-βεβαίως!

Ανώνυμος είπε...

to teleytaio pou ipe sosto!!!