Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ευχές για το νέο έτος από τον π. Νικόδημο Σιδέρη

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὁ φιλάνθρωπος Θεός καί Πατέρας μας, «ὁ καιροὺς καί χρό­νους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος» (Πράξ. 1, 7), μᾶς ἀξιώνει νά εἰσέλ­θουμε  στό Νέο Ἔτος 2014. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ φιλάνθρωπος  Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ ὁποίου ἑορτάζουμε τήν κατά σάρκα Περι­τομή, νά σᾶς εὐλογεῖ, ἁγιά­ζει καί νά σᾶς προστατεύει καί αὐτήν τή νέα χρονιά. Νά εὐλογήσει δα­ψιλῶς τό νέο ἔτος 2014 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χάριτός Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας,  ἀλλά καί τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλο­γίας, μετα­νοίας, ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἀγάπης, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς.
Χρόνια Πολλά, Εὐλογημένο καί σωτήριο τό Νέο Ἔτος 2014
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

† Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σιδέρης

Σεβαστέ π. Νικόδημε ευχαριστώ για τις ευχές σας.
Ο Ιστολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: