Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Έχει δικαίωμα η ομοφυλοφιλία; - π. Δανιήλ Αεράκης

Σκληρά συμπεριφέρονται. Πιό σκληρά θά μιλήσουν οι χριστιανοί. Όχι από εκδίκησι. Κανέναν δεν εκδικείται η Εκκλησία. Δεν ανταποδίδει ύβρι στην ύβρι, λάσπη στη λάσπη, βία στη βία. Αλλά και δεν ανέχεται πάνω της βρωμερό, διεστραμμένο, βούρκο!
Πρόκειται γιά τήν ομοφυλοφιλία, ή μάλλον για τους ομοφυλοφίλους, που δεν είναι θύματα αρρώστιας ή αμαρτίας, αλλά είναι δράστες της πιο φρικτής και σκληρής διαστροφής.
• Ομοφυλόφιλος, στρατευμένος στα σκοτεινά και πολυώνυμα κυκλώματα της ψυχοσωματικής ανωμαλίας, δεν μετανοεί. Ας μη ξενίζη η διαπίστωσίς μας.
Είναι τόσο πωρωμένος, ώστε έχει στραγγαλίσει παντελώς την ελευθερία του. Και χωρίς ελευθερία η χάρις του Θεού δεν μπορεί να επενεργήση, για να λειτουργήση η μετάνοια.
• Ξενίστηκαν μερικοί με την πρότασι του μητροπολίτου Πειραιώς π. Σε­ραφείμ, που δήλωσε, ότι θα αφορίση βουλευτές, που θα ψηφίσουν την καθιέ­ρωσι «συμβολαίου συμβίωσης» ομοφυλοφίλων («γάμου» μεταξύ ανωμά­λων!!!).
• Όσα λέει και πράττει η Εκκλησία αφορούν σε χριστιανούς, που ζουν σε χριστιανική χώρα, όπως η Ελλάδα!
• Ερωτάται: Τι έκανε ο απόστολος Παύλος, όταν πληροφορήθηκε την α­νώμαλη σχέσι του αιμομίκτη στην Κόρινθο; Μήπως σεβάστηκε το... δικαίωμά του; Έχει δικαίωμα κάποιος να ζη σεξουαλικά με τη γυναίκα του πατέρα του, τή μητρυιά του;

Αν μια φορά δεν έχη σε μια χριστιανική κοινότητα κάποιος δικαίωμα να είναι αιμομίκτης, εκατό φορές δεν έχει δικαίωμα να είναι ομοφυλόφιλος.
• Τί ώφειλαν να πράξουν αμέσως οι χριστιανοί της Κορίνθου; Να τον α­φορίσουν, να τον πετάξουν έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Είχαν δικαίωμα να τον ανέχωνται στους κόλπους τους; Όχι, λέει ο απόστολος Παύλος.
Ποιός σας είπε, ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει «δικαίωμα» στη διαστροφή; Όχι μόνο το καυτηριάζει, αλλά και αποκόπτει τους τύπους, που λέγονται ο­μοφυλόφιλοι.
Αυτό επιτάσσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. «Υμείς -λέει ο Παύλος- ουκ επενθήσατε, ίνα εξαρθή εκ μέσου υμών ο το έργον τούτο ποιήσας» (Α΄ Κορ. Ε΄ 2). Δηλαδή, όχι απλώς πενθεί η Εκκλησία για τη διαστροφή, όχι μόνο οφείλει να χτυπήση πένθιμα τις καμπάνες, γιατί βρέθηκαν κόμματα και βου­λευτές να προτείνουν νομιμοποίησι «γάμου» μεταξύ ομοφυλοφίλων, αλλά και οφείλει να αφορίση αμέσως όσους θεωρητικά υποστηρίζουν την ομοφυλο­φιλία, όσους ζουν προκλητικά ως ομοφυλόφιλοι, όσους προπαγανδίζουν την ομοφυλοφιλία, όσους θέλουν να σκυλοποιήσουν την κοινωνία. Είμαστε, ως Εκκλησία, ευγενέστεροι του αποστόλου Παύλου, που παρέχει την ψήφο του (Α΄Κορ. Ε΄4) πρός αφορισμόν του διεστραμμένου αιμομίκτη;
• Ερωτάται: Έχει δικαίωμα ο έμπορος ναρκωτικών να εξασκή το βρω­μερό του επάγγελμα; Δικαίωμα νά ζη κανείς την ανάστασι, ασφαλώς έχει. Δεν έχει όμως δικαίωμα να σκοτώνει τους άλλους.
• Οι ομοφυλόφιλοι έχουν φυσικά δικαίωμα νά ζουν, αφού η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να τους αφαιρή την αναπνοή. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να σκοτώνουν το κατά φύσιν, για να προβάλουν και νά... επιβάλουν το παρά φύσιν.
Έχει ο οποιοσδήποτε δικαίωμα να ζη ως άνθρωπος. Αυτό όμως το δι­καίωμα κατ' ουσίαν το απορρίπτει ο ομοφυλόφιλος. Η ζωή νοείται μόνο φυσι­ολογική. Και φυσιολογικά υπάρχουν μόνο ή άντρες ή γυναίκες. 'Αλλα ανθρώ­πινα όντα, μή όντα άντρες ή γυναίκες, δεν υπάρχουν.
• Έχει δικαίωμα εντάξεως στην κοινωνία των ανθρώπων ο οποιοσδή­ποτε άρρωστος ή εξαρτημένος. Όχι όμως όποιος αρνείται την ένταξί του στη φυσιολογική ζωή. Αυτός στιγματίζεται ως κακοποιός και εγκληματίας αισχί­στου είδους.
• Δεν έχει δικαίωμα το κράτος να νομιμοποιή καταστάσεις, με κριτήρια πελατειακά ή κομματικά. Κριτήριο για νομοθετική κάλυψι είναι το ηθικό, το φυσιολογικό, το κοινωνικό, το ανθρώπινο, οι ανάγκες του λαού.
Επειδή υπάρχουν οπωσδήποτε και διεστραμμένοι (ομοφυλόφιλοι), πρέπει και αυτούς να τους νομιμοποιήσουμε; Εν τοιαύτη περιπτώσει, επειδή πολλοί κλέβουν ή είναι φοροφυγάδες ή έχουν επιχειρήσεις με κυκλώματα ναρκωτικών καί εμπορία «λευκής σαρκός», ας νομιμοποιήση το κράτος και την κλοπή και τη φοροδιαφυγή και το εμπόριο ναρκωτικών!
• Το κράτος δεν σκεπάζει με το πάπλωμα Νόμου παλιανθρωπιές, απαν­θρωπιές, ατιμίες, διαστροφές.
• Επειδή πολλοί προβαίνουν σε κτηνοβασίες, να νομιμοποιήσουμε λοιπόν και τη συμβίωσι («γάμο») ανθρώπου μέ ζώο!!! Τα ζώα είναι καλύτερα από τους σκληρούς ομοφυλόφιλους. Δεν λειτουργούν παρά φύσιν.
• Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωσις έχει διατάξει τη νομιμοποίησι «γάμων» ο­μοφυλοφίλων, θα υπακούσουμε και μεις;
Μά -λένε μερικοί- η Ευρωπαϊκή Ένωσις μας έχει επιβάλει πρόστιμα, ε­πειδή δεν αφήνουμε να παντρεύωνται διεστραμμένοι, ανώμαλοι, μεταξύ τους. Καί λοιπόν;
Οι μάρτυρες της Πίστεώς μας δεν πλήρωσαν απλώς πρόστιμα. Πλήρω­σαν με το αίμα τους, για να μη προδώσουν τη Χριστιανική Αλήθεια και Ζωή.
• Όσο για τους βουλευτές, που στηρίζουν την πρότασι «γάμων» ομοφυ­λοφίλων, μόνοι τους αυτοκαταδικάζονται σε ευτελισμό.

•Η Εκκλησία πάντως έχει τη δύναμι να αντισταθή και να νικήση. Και προ παντός να περιφρουρήση το χώρο της. Τά σκυλιά μπήκαν στην αυλή της, στά Άγια των Αγίων. «Έξω οι κύνες» ('Αποκ. Κβ΄15) καί οι κίναιδοι!
Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης

47 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απορώ πώς δημοσιεύεις τέτοιες ανοησίες!

Ανώνυμος είπε...

Προς παιδειαν και μετανοιαν!
Διαφθαρηκαμεν απελπιστικως!
Αραγε θα συνελθωμεν η θα υπνωτωμεν;;;πην

Καλη χρονια σε ολους με υγεια!-

aggelos antonellis είπε...

Αξίζει ο δίκαιος έπαινος στον π.Δανιήλ που τολμά να λέγει :
'τα σύκα, σύκα και τη σκάφη,σκάφη''

Απόλυτα τεκμηριωμένος αγιογραφικά - Εκκλησιαστικά ο αφυπνιστικός, για όλους και την κοινωνία μας, λόγος του .

Σας μεταφέρω από τη Γένεση κεφ.ΙΘ στιχ 9.4..130
τι ο Μέγας Μωυσής καταγράφει για τις αντίστοιχες ελεεινότητες των Σοδομιτών ,που προκάλεσαν και την καταστροφήν των :

'' Οι άνδρες της πόλεως ,οι πονηροί Σοδομίται,από του νεωτέρου έως του γεροντοτέρου ,όλος ο λαός μαζί,περιεκύκλωσαν την οικίαν του Λωτ, και έξω από αυτήν εφώναζον προς τον Λώτ και του έλεγαν :
που είναι οι άνδρες οι οποίοικατά την εσπέραν εισήλθον εις το σπίτι σου ;
Βγάλε τους προς ημάς έξω δια να ασελγήσωμεν επάνω εις αυτούς..
Είπε δε προς αυτούς ο Λώτ κατ ουδένα τρόπον και λόγον δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε το πονηρόν τούτο...

Οι δυο ξένοι είπον τότε εις τον Λώτ..
Παρε όλους τους ιδικούς σου και βγάλε τους από τον τόπον αυτόν.

Διότι ημεις καταστρέφομεν τον τόπον αυτόν ,επειδή η κραυγή των φοβερών ΑΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ έφθασε μεγάλη ενώπιον του Κυρίου.

Και ο Κύριος μας απέστειλε να καταστρέψωμεν και να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου

ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΩΝ...

Ετσι ανώνυμε 31 Δεκεμβρ. 9.14 πμ, πήγαινε άν θές και τώρα ένα ταξείδι στη Παλαιστίνη -στη Νεκρά -Θάλασσα για να διαπιστώσεις και διαχρονικά το αληθές των λόγων του π.Δανιήλ, .

Ανώνυμος είπε...

Μόνον οι έχοντες ερωτική σχέση δικαιούνται να ομιλούν. Αρχιμανδρίτες που απλά φαντάζονται, μόνον κακό μπορούν να κάνουν...Τραγικό κείμενο σε μέρες αγάπης. Κρίμα. Αέρας κοπανιστός από τον Αεράκη...(Να δω αν θα το δημοσιεύσεις το σχόλιο...)

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστός δεν έριχνε πέτρα αναθέματος στους «αμαρτωλούς» ανθρώπους. Οι εκπρόσωποι τους στέλνουν την κόλαση η οποία είναι για τους δαίμονες και όχι για τους ανθρώπους. Τι άλλο θα δούμε από το ιερατείο Θεέ μου μακρόθυμε.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμοι 31/Δεκ.8.50μμ, 828.μμ,914πμ που αγνοείτε ή θέλετε να αγνοείτε ,

προσέξτε τι ο Αποστ. των Εθνών Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή του κεφ Α στ.26-32 γράφει σχετικά :

''Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς,

οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους,

ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,

πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας,
ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,

ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας·
οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες,

ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν,
οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.

Μετά απ΄αυτά επιμένετε να
αμφισβητείτε τώρα και τον Απ. Παύλο ;

Ανώνυμος είπε...

Είμαι ένας ομοφυλόφιλος Χριστιανός. Γεννήθηκα έτσι. Έτσι νιώθω από τη στιγμή που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν το επέλεξα. Αντιθέτως στενωχοριεμαι που είμαι ομοφυλόφιλος αλλά με τα χρόνια αποδέχτηκα ότι αυτό έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν έχω έρθει ποτέ σε ερωτική επαφή μόνο και μόνο γιατί δεν το επιτρέπει η θρησκεία μας. Όμως μέσα μου πονάω γιατί δεν μπορώ κι εγώ σαν άνθρωπος να χαρώ τον έρωτα. Το κείμενο του π Δανιήλ πολύ με λύπησε. Με λυπούν ακόμα όλοι αυτοί που χωρίς να ξέρουν μας κατηγορούν ότι επιλέξαμε την ομοφυλοφιλία. Δεν έχουν ιδέα πόσο βαρύς σταυρός είναι. Ο θεός να μην τους το δώσει στα παιδιά τους γιατί τότε τι θα κάνουν θα τα βάλουν με τα παιδιά τους; και μη μου πείτε ότι είμαι μάρτυρας, η ψυχούλα μου το ξέρει. και αυτούς που δεν αντέχουν και πέφτουν εγώ τους καταλαβαίνω. να έχετε καλή χρονιά και να ευχαριστάτε το Θεό που δε σας έδωσε τέτοιο σταυρό.

Ανώνυμος είπε...

Καλή Χρονιά 11.51 μην σε ενοχλούν τα λόγια που πικραίνουν. Άστους να λένε. Συνέχισε τον δικό σου αγώνα. Εσύ θα αμειφτείς από τον Δωρεοδότη Κύριο. Όποιος είναι έξω από τον χορό γνωρίζει πολλά τραγούδια.

Ανώνυμος είπε...

Εαν 11:51μμ εχετε αποδεχθει την πραγματικοτητα της καταστασης,η αμεσως επωμενη ερωτηση που πρεπει να υποβαλλετε στον εαυτον σας ,ειναι εαν θελετε να γινετε γνησιο τεκνο του Θεου.διαφορετικα,κινδυνευετε στην πορεια τηςζωης σας να πεσετε απο την αδυναμια αλλα και απο την ενεργεια των δαιμονων.διοτι,απο τους ΠΑΤΕΡΕΣ γνωριζουμε πως οι δαιμονες στοχευουν πρωτα στο λογιστικο μερος της ψυχης,εαν αυτο διαφθαρει και γινει συγκαταθεσις,ειναι πολυ ευκολο το επιθυμικο μερος να αλωθει.Γι αυτο η νεκρωση των παθων γινοταν ευκολως με την βοηθεια του αγ.πνευματος ,απο τη νεκρωση του θεληματος!Που αυτη επετρεπε να μαραθουν η και να ξεριζωθουν ολα τα παθη .ωστενα αναπτυχθουν οι αρετες!Και ο αββας Κασσιανος θεωρει πως αλλο να εισαι εγκρατης και αλλο αγνος!Η αγνοτητα ,ειναι υπερβαση της φυσης..και ειναι δωρο του θεου στην ψυχη που ποθει την τελειοτητα.Γι αυτο και ο πνευματικος ευνουχισμος,χρειαζεται χρονιο αγωνα.εαν αυτα που λεει το κειομενο σας ειναι αληθινα,εσεις εχετε σαρκικους λογισμους.Κατι που εχουν ολοι οσοι θελουν να αγωνιζονται ...Η σοφ Σολομ/τος στο 11,16-17)μας λεγει πολυ σοφα πως ''Με αυτα που ο καθενας αμαρτανει ,με αυτα και τιμωρειται''και στις παροιμιες 5-22)''Καθε ανθρωπος δενεται με τα σχοινια των αμαρτιων του...οπως καταλαβαινουμε,τα πραγματα στην πνευματικη ζωη ειναι ξεκαθαρισμενα και απλα.Αυτοι λοιπον που δεν αντεχουν και πεφτουν ολοι τους καταλαβαινουμε..η αμαρτια ειναι θεομισητη και θα πρεπει να γινει και ανθρωπομισητη,αφου αντι κανεις να να στεκει στερεος και να υπομενει την βασανο για Τον Κυριο αλλα και για την ιδια την αρετη,αντιθετα πραττοντας οσα μισει ο Θεος,διαλλεγει να ακολουθει διαστροφικες συνηθειες που εχουν ως ολεθρια αποτελεσματα ''την αιωνια κολαση''...
Γι αυτο,το κειμενο του πΔανιηλ,θα επρεπε να σας προβληματιζε και οχι να σας λυπουσε.διοτι πισω απο αυτη την ευθυτητα του λογου του,υπαρχει μεγαλη αγαπη για τη σωτηρια ! Ο σταυρος λοιπον αυτος ελευθερωνει απο τα παθη ,ισχυει για ολους μας...
Παραθετω καποια κειμενα περι αγνειας πιο κατω και ισως βοηθηθειτε...1)-

Ανώνυμος είπε...

Οσο αφθαρτος και ασωματος ειναι Ο Κυριος,τοσο ευφραινεται με την αγνοτητα και αφθαρσια του σωματος μας.Αντιθετως,οι δαιμονες με τιποτε αλλο δεν χαιρονται τοσο οσο με την δυσωδια της πορνειας και με κανενα αλλοπαθος,οσο με τον μολυσμο του σωματος...

Η αγνεια ,ειναι προσοικειωση Του Θεου και ομοιωση προς Αυτον!

Η απαθεια του σωματος που επιτυγχανεται με την ΗΣΥΧΙΑ,πολλες φορες που πλησιασε τον κοσμο δεν εμεινε ασαλευτη.Η απαθεια ομως που αποκτηθηκε με την ΥΠΑΚΟΗ,παρουσιαζεται παντου δοκιμη και ακραδαντη.

Εκεινος που προσπαθει να σταματησει τον πολεμο με την εγκρατεια μοιαζει με αυτον που κολυμπα με το ενα χερι.Να συζευξεις ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ διοτι η δευτερη χωρις την πρωτη ειναι ανωφελης.

Εγω δε ερευνω ,για ποιον λογο συνηθισαμε να λεγουμε για οποιαδηποτε αλλη αμαρτια μονο οτι σφαλλουν οι ανθρωποι,ενω εαν ακουσουμε πως καποιος πορνευσε,με οδυνη λεμε ''ο ταδε επεσε''...''παν αμαρτημα ο εαν ποιηση ανθρωπος,εκτος ΤΟΥ σωματος εστιν.Ο δε πορνευων ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΣΩΜΑ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ.Α`Κορ ς`18) 2)...

Ανώνυμος είπε...

Καποιος γνωστικος μου εθεσε ενα προβλημα:
''Ποια αμαρτια ειναι βαρυτερη απο ολες,με εξαιρεση τον φονο ; και οταν εγω του απαντησα ''το να πεσει κανεις σε αιρεση''.Εκεινος με ξαναρωτησε''και πως η Ορθοδοξη εκκλησια δεχεται τους αιρετικους και μετα τον ειληκρινη αναθεματισμο της αιρεσης τους,τους αξιωνει της Θειας μεταληψεως,ενω οποιον πορνευσε τον δεχεται μεν μετα την εξομολογηση του και την διορθωση του,αλλα τον στερει συμφωνα με τους κανονες επι καποιο χρονικο διαστημα των Αχραντων Μυστηριων;;;''
Το αλυτο προβλημα παρεμεινε αλυτο!

Νομιζω,πως κανεις δεν μπορει να λεγεται αγιος αν δεν μεταποιησει το χωμα τουτο {δηλ τη σαρκα} σε αγιασμενο χωμα.

Ελεεινος οποιος πεφτει....ελεεινοτερος οποιος παρασυρει και αλλον στην πτωση...

Αναθεσε στον Κυριο την ασθενεια της φυσης σου,αναγνωριζοντας την δικη σου αδυναμια και τοτε θα λαβεις το χαρισμα της σωφροσυνης...

Μερικοι μακαριζουν οσους γεννηθηκαν ευνουχοι,διοτι οπως λεγουν εχουν λυτρωθει απο την τυραννια του σωματος.Εγω ομως,μακαριζω οσους γινονται καθημερινα ευνουχοι χρησιμοποιωντας ως μαχαιρα τον υγιη λογισμο!
Και
Εχω δει μερικους που ''επεσαν''ακουσια και εχω δει αλλους που επιθυμουσαν την πτωσηαλλα δεν την κατορθωναν.......και αυτους τους ελεεινολογουσα περισσοτερο απο εκεινους που αμαρτανουν καθε ημερα...διοτι,παρα την αδυναμια τους.....Ε-ΠΙ-ΘΥ-ΜΟΥ-ΣΑΝ ΤΗ ΔΥ-ΣΩ-ΔΙΑ...
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΠΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΑΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ...
ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΗΛΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ.......-
Καλη χρονια!
Για τους αλλους που επιλλεγουν να αμαρτανουν,διαλλεγουν την δουλωση και οχι την απελευθερωση....

Ανώνυμος είπε...

http://www.10percent.gr/stiles/h-gnwmh-tou-10/3326-l-r.html

Αυτό ως απάντηση από έναν Ιερέα, πραγματικό αγωνιστή της Αγάπης.

Όσο για εσάς τους υπόλοιπους, με πολλή χαρά σας διαβεβαιώνω, ότι τίποτε μα τίποτε δεν μπορείτε να κάνετε, γιατί εγώ ο ίδιος ορίζω τη ζωή μου. Και θα αγαπώ όπως και όποιον θέλω.

Ανώνυμος είπε...

Η σκληρή γλώσσα από μέρους της εκκλησίας δεν σωφρονίζει αλλά φανατίζει και απομακρύνει.

Ανώνυμος είπε...

Όσο περνούν τα χρόνια όλο και νιώθω ότι οι σημερινοί πατέρες δεν έχουν ουδεμία σχέση με την ποιμαντική των Πατέρων της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτός δεν είναι τρόπος αντιμετωπίσεως ενός διαχρονικού προβλήματος στην κοινωνία και στην Εκκλησία. εξέλιπε και εψυχράνθει η αγάπη από τους συγχρόνους ρασοφόρους. Ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Δανιήλ συνηθισμένος να μιλάει σε ακροατήρια άνω το 65 ετών σε αίθουσες και ναούς έχει χάσει κάθε επαφή με την σύγχρονη κοινωνία. Είναι ανάγκη η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα υπεύθυνα και όχι με κραυγές μονόπλευρες ηλικιωμένων κληρικών προσκολλημένων μόνο στην ηθική από την μέση και κάτω. Καταδικάζω την ομοφυλοφιλία αλλά όχι τους ομοφυλόφιλους τους οποίους θεωρώ αδελφούς εν Χριστώ. Δεν είναι αυτός ο τρόπος της αντιμετώπισης. Τον κ. Αντωνέλλη τον είχα προ ετών καθηγητή και τον γνώριζα για την ηπιότητα την γλυκύτητα και την αγάπη προς τους μαθητές του. Εδώ τον είδα σκληρό και άκαμπτο.
Καλή χρονιά και καλά μυαλά σε όλους μας

Ανώνυμος είπε...

8:44
Καλη χρονια!
Η εκκλησια με τον Λογο Του Θεου,ρυθμιζει το περιεχομενο του με βαση το θελημα Του Θεου...και οικοδομει το ναο του Θεου{το Σωμα Του Χριστου}.ο Ιερεαςπρεπει να εχει τη δυναμη του λογου καθως και ψυχη δυνατη,να ειναι νηφαλιος καιδιορατικος ,διακριτικος ,αγαθος,ναμην καταβαλλεται απο κενοδοξια,να ειναι δυνατη ψυχη...και η ιερατικη διακονια ειναι γεματη απο δυσκολιες και κινδυνους.Ολα λοιπον τα προβληματα του ποιμνιου μπορουν να ιαθουν.υπαρχει ομως και καποιος σοβαροτερος λογος [κατα τον ιερο χρυσοστομο στο περι Ιεροσυνης βιβλιο του},οπου ο ποιμενας,θα πρεπει να εχει τη δυναμη να υποβαλει την καταλληλη θεραπεια στα προβατα που αρνουνται να συμμορφωθουν.Πραγματι!ειναι αναγκη σε μια ποιμνη ,τα αντιδραστικα προβατα ,να τα δεσουν για να τα καυτηριασουν η να τα εγχειρησουν η να τα εχουν δεμενα στοποιμενοστασιο για πολυ καιρο,οταν αυτο κρινεται σκοπιμο καθως και να τα αποτρεψουν απο την ποση απο μολυσμενα υδατα(!) Συμβαλλοντας στην ανακτηση της υγειας τους!!!
Γι αυτο,αυτο το σκεπτικο αδελφεμου περι φανατισμου,δεν εχει νοημα διοτι η συνεχης ανοχη και ο νοχελικος τροπος συνετισμου στις ψυχες που χρειαζονται αυστηρη θεραπεια,δεν αποδιδει..αυτη η ψυχη πρεπει να αφυπνιστει, διοτι οσα φαρμακα και αν δωσεις σε αυτον που εχει ασμα,αν δεν κοψει το τσιγαρο,αδυνατον να θεραπευθει.Και οι γιατροι προβαινουν σε μια πιο σκληρη συσταση ''η τσιγαρο η θανατος''.Τον γιατρο τον καταδικαζεις;;;τον ιερεα που αγωνια για την ψυχη σου γιατι τον αναιρεις για να αμνηστευσει τα παθη σου;;;Οι ρασοφοροι 9:51 ,αυτοι οι καλοι ποιμενες,θα δωσουν λογο στο Θεο για ολα!Η αντιμετοπιση ειναι αυτη που πρεπει και μην τα βαζετε με τους αξιολογους ποιμενες μας που πασχουν για τη σωτηρια μας...καλυτερα να ελεεινολογουσαμε τον εαυτον μας.Εαν δεν αγαπησουμε τον ποιμενα που πασχει για τη σωτηρια μας,ουτε τον εαυτον μας αγαπουμε ωστε να κοιταξουμε να αγωνισθουμε για τον εξαγιασμο του.Αυτη λοιπον η λογικη οτι η εκκλησια χρησιμοποιει σκληρο λογο ειναι ανυποστατη και να σταματησει αυτη η χλευη που ειναι και απαξιωση προς το προσωπο του τριαδικου Θεου.Εαν καποιος ασθενεις θελει να αυτοκτονησει,σε τιποτε δεν του φταιει ο θεραπων ιατρος.Ο Θεος να φωτισει ολους μας και ειναι καιροςκαποια πραγματα να τα λεμε με το ονομα τους χωρις φοβο και παθος και αυτη η αληθεια ειναι που οδηγει στην καλη προθεση να αγωνισθει κανεις ,εργαζομενος το αγαθον.-
Χρονια πολλα σε οσους εορταζουν σημερα!

aggelos antonellis είπε...

Ευλογημένη να είναι και η νέα χρονιά που μας χαρίζει η αγαθότης του Θεού μας για όλους μας και ιδιαίτερα για τον αγαπητό σε όλους μας κ. Αναστάσιο

Φίλοι επισκέπτες του ιστολογίου ,επιτρέψτε μου ,για το θέμα που σχολιάζουμε να σας καταθέσω κάποια ερωτήματα :

Ο εν σοφία τα πάντα δημιουργήσας, ο Χριστός ,ο ενανθρωπήσας Θεός μας,Αυτός , με τον παντοδύναμον Λόγον του Δημιούργησε και Συντηρεί όλην την κτίσιν ,
με τους φυσικούς νόμους που όρισε.

Μπορεί κάποιος ακίνδυνα για αυτόν να τολμά να τους αγνοεί ,οπως πχ το νόμο της βαρύτητας,πέφτοντας από κάποιο ύψος;;;

Δεν θα ''φάει τα μούτρα του;''
Άν μάλιστα παρακινεί και άλλους αφελείς δεν θα είναι επικίνδυνος τελικά για την κοινωνία και τον εαυτό του;;;

Αντίθετα αυτός που ενημερώνει όλους για τον κίνδυνο και την αναπόφευκτη επικείμενη καταστροφή
που θα έχουν όσοι τυχόν αγνοούν νόμους και όρια που ο Δημιουργός έθεσε , τελικά αυτός δεν λειτουργεί ως Διασώστης από τα επικείμενα ναυάγια ;;;

Ο Ίδιος ο Δημιουργός του Κόσμου δεν έθεσε και τους όρους της ατομικής και κοινωνικής ζωής μας που πρέπει εθελοντικά να επιδιώκουμε να τηρούμε;;;

Λόγος δικός του δεν είναι και ο :

"Εαν θέλετε και εισακούσετε μου τα αγαθά της γης φάγεσθε• εάν δε μη θέλετε μηδέ εισακούσετέ μου μάχαιρα υμάς κατέδετε" ( Προφ. Ησαΐας )

Γιατί τότε ο συντάκτης του σχολίου χαρακτηρίζεται μονόπλευρος,΄ή η γλώσσα του σκληρή ,και όχι θεραπευτική;

Ανώνυμος είπε...

Η συγχρονη κοινωνια 10:48 ειναι ολοι αυτοι που δεν εχουν ενδειαφερθει ουσιαστικα να μαθουν το θελημα του Θεου και ο πατηρ Δανιηλ δεν απευθυνεται σε γηραλεο ακροατηριο ,αλλα και σε νεους που αγαπουν τον γενναιο αγωνα.Διοτι που απελευθερωνει και χαριζει τη Χαρα της εν χριστω ζωης!Η ορθοδοξος πνευματικοτης βιουμενη ,επισφραγιζεται ΣΤΟ ΗΘΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ1Καθε αλλη ζωη ...μπορει να θεωρειται εν χριστω...ουδολως ομως μπορει να την πλησιασει.Η αποφαση ειναι δικη σας και οχι του ακριβοδικαιου ποιμενος!π

Ανώνυμος είπε...

Δοξάζω το όνομα του Χριστού μας που δεν ίδρυσε θεοκρατική κρατική εξουσία αλλά την Εκκλησία και κάλεσε εν ελευθερία να τον ακολουθήσουν οι πιστοί Του. Αν στην Ελλάδα είχε θεσπιστεί θεοκρατική ορθόδοξη Εκκλησία στην οποία θα κυβερνούσαν σκληροί ηθικολόγοι παπάδες τότε θα είχε γεμίσει η χώρα με παρόμοια περιστατικά των ισλαμικών χωρών. Έφριξα πρωτοχρονιάτικα με την γλώσσα και το μίσος του υπογράφοντα κληρικού απέναντι σε μια μερίδα ανθρώπων που έχουν διαφορετική στάση ζωής από τα κατεστημένα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι δεν άφησες το παπαδαριό να μας κυβερνά!!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Αντωνέλλη σας συγχαίρω που επώνυμα καταθέτεις την προσωπική σου άποψη. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω και εγώ. Σου ζητώ συγνώμη. Στην δευτερολογία σου μιλάς για φυσικούς νόμους οι οποίο διέπουν την κτίση. Στον χώρο της Εκκλησίας όμως υπάρχει το υπερ-φύση. Ο νόμος της βαρύτητας δεν ισχύει. Ο Κύριος περπάτησε πάνω στα νερά. Ανάστησε το παιδί της χήρας κλπ. Οι χριστιανοί της εποχής των Μαρτύρων ξεπέρασαν τα ανθρώπινα και πραγματοποίησαν το Θαύμα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι του Νόμου η Καινή είναι της Αγάπης.
Θα πω και μια άλλη βαριά κουβέντα. Δεν την λέω…. Ας καθαρίσει την κοπριά από το ιερατείο η Ιεραρχία και μετά ας ξεκινήσει αγώνα για την μετάνοια όσων δεν θέλουν να είναι μέλη της Εκκλησίας αλλά της Πολιτείας.

Ανώνυμος είπε...

Υπερβολικός ο π. Δανιήλ. Ο αδελφός 11.51 που ζει το πρόβλημα και κάνει τον ΑΓΩΝΑ τα γράφει σωστά. Αδελφέ συνέχισε τον αγώνα σου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ένα «Κύριε ελέησον» και Αυτός γνωρίζει τον τρόπο που θα σε βοηθήσει.

Ανώνυμος είπε...

Όπως συμβαίνει με όλους τους πειρασμούς, τα πάθη και τις αμαρτίες – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι βαθιά, και πολλές φορές φαινομενικά ανεξάλειπτα ενσωματωμένες στη φύση μας λόγω της θλιβερής κληρονομιάς μας – ο ομοφυλοφιλικός προσανατολισμός μπορεί να θεραπευτεί και οι ομοφυλοφιλικές πράξεις μπορούν να πάψουν. Με το Θεό όλα τα πράγματα είναι δυνατά. Όταν οι ομοφυλόφιλοι Χριστιανοί είναι πρόθυμοι να αγωνιστούν, και όταν λαμβάνουν υπομονετική, συμπονετική και αυθεντικά αγαπητική βοήθεια από τις οικογένειες και τους φίλους τους – καθένας από τους οποίους αγωνίζεται με τους δικούς του πειρασμούς και τις αμαρτίες, γιατί κανένας δε μένει χωρίς αυτό τον αγώνα, υπό κάποια μορφή, και κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μόνο ο Θεός – ο Κύριος εγγυάται τη νίκη με τους τρόπους που Αυτός γνωρίζει. Η νίκη, ωστόσο, ανήκει μόνο στις θαρραλέες ψυχές που αναγνωρίζουν την κατάστασή τους, συνειδητοποιούν τη δυσαρέσκειά τους, εκφράζουν το θυμό τους, ομολογούν τις αμαρτίες τους, συγχωρούν όσους τους προσβάλλουν (περιλαμβανομένων πάντοτε των γονέων και της οικογένειάς τους), και απλώνουν το χέρι τους για βοήθεια με αληθινή διάθεση να θεραπευτούν. Ο ίδιος ο Ιησούς υπόσχεται ότι οι άγιοι ήρωες που “υπομένουν μέχρι τέλους” κατά μήκος αυτού του “δύσκολου δρόμου που οδηγεί στη ζωή” σίγουρα “θα σωθούν” (Ματθ. ζ΄ 13, κδ΄ 13).
“…ο Κύριος εγγυάται τη νίκη με τους τρόπους που Αυτός γνωρίζει”

Του π. Thomas Hopko

Ανώνυμος είπε...

Για την Εκκλησία η ομοφυλοφιλία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Τι να κάνουμε τώρα; Να αλλάξουμε και τις Γραφές;

Ανώνυμος είπε...

Για την εκκλησία όποιος πορνεύει είναι αμαρτωλός είτε είναι ομοφυλόφιλος, είτε είναι ετεροφυλόφιλος.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ ΕΙΝΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

Η ομοφυλοφιλία είναι μία παρέκβαση, τυγχάνει της κατανόησης της Εκκλησίας, αλλά είναι παρέκβαση τίποτα άλλο.

Ανώνυμος είπε...

Ένας εθισμός είναι η ομοφυλοφιλία στον οποίο η εκκλησία δείχνει κατανόηση. Δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα λέει ο π. Δανιήλ. Δεν είναι για κόλαση.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ εύκολα με καταδικάσατε αδέρφια! Πως φαίνεται ότι δε με καταλαβαίνετε! Να στε καλά! Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας πάρει τη σκληροκαρδία!
κε Αντωνέλλη δεν κατάλαβα τι θέλεις να πεις με το δεύτερο σχολιό σου. ότι η φύση λειτουργεί με νόμους. ωραία . θες να πεις οτι εγω πάω κόντρα στη φύση και πρεπει να τιμωρηθώ; αφού δεν το διάλεξα να ειμαι αυτό που είμαι. γιατι πρέπει να τιμωρηθώ; αν πάλι δε φταίω τότε μήπως στη φύση δεν είναι όλα τέλεια όπως λες; στα ζώα γιατί υπάρχει ομοφυλοφιλία; τη διάλεξαν;

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ο Χριστός αγκαλιάζει τους αμαρτωλούς δεν αγκαλιάζει όμως την αμαρτία.Στην περικοπή όπου ο Χριστός συγχωρεί την αμαρτωλή γυνή Ιωαν.η,1-11 δεν μένει μόνω στο <>,θα ήταν σαν να της έλεγε ούτε εγώ σε καταδικάζω πήγαινε και συνέχισε τον αμαρτωλό τρόπο ζωής σου,αλλά συνεχίζει με το <>,που σημαίνει αλλαγή πορείας,αλλαγή ζωής,εγκράτεια.

Ο Απόστολος Παύλος στην Α΄Κορινθίους επιστολή κεφ.ΣΤ,9-11 είναι ξεκάθαρος <>δηλαδή με μανία οι διεστραμμένοι τύποι θέλουν περισσότερα και χυδαιότερα.Αλλάζουν-μεταβάλλουν τη φύση τους,γίνονται γυναίκες ενώ παραμένουν και άνδρες, αλλά μάλλον ούτε το ένα ούτε το άλλο. ΕΠΕ.16β.

Όποιος δεν συμφωνεί με τις ανωτέρω αγιογραφικές και πατερικές περικοπές,τότε θα πρέπει να ανησυχεί και να προβληματιστεί μήπως δεν ανήκει στους ορθόδοξους Χριστιανούς.
Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε εγκληματίας,κακοποιός,κλέφτης, έμπορος ναρκωτικών,ομοφυλόφιλος και κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε άγιος.Και το καλό και το κακό έχουν σκαλοπάτια.Το μεν καλό και η αγιότητα αποκτόνται με διαρκή αγώνα,μετάνοια,εξομολόγηση,Θεία Κοινωνία,μελέτη Αγίας Γραφής, το δε κακό ξεκινάει απο κάτι μικρό και σιγά σιγά γιγαντώνεται.Αν δεν το κόψεις απο την αρχή,απο τη ρίζα,αν δεν το καταπολεμάς με διαρκή αγώνα τότε αυτό σε κυριεύει.Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιος γεννήθηκε ομοφυλόφιλος οι γονείς του τι έκαναν για να του ανακόψουν την πορεία αυτή;Εκείνος τί έκανε;Πάντως να ευχηθώ στον ομοφιλόφιλο αδελφό μας να συνεχίσει τον αγώνα του και ο Θεός να τον απαλλάξει γρήγορα απο τη παρα φύση κατάσταση,να επιστρέψει στη φυσική κατάσταση και να αγωνιστεί για την ΥΠΕΡ φύση κατάσταση.

Ανώνυμος είπε...

Χριστέ μου τα πάθη σου!
Τι είναι αυτά που γράφει ο κληρικός αυτός;

Ανώνυμος είπε...

9:51
Συνηθιζουμε να λεμε τη λεξη ''ρασοφοροι''...κατα τους αγιορειτικους κανονισμους,''ρασοφορος''ειναι ο δοκιμος μοναχος,στον οποιον διαβιβαστηκε η ρασοευχη.Ο ρασοφορος δεν εχει τον τυπο της κουρας ουτε του μεγαλοσχημου ουτε του μικροσχημου,και γι αυτο -οι το αξιωμα του ρασοφορου περιβελημενοι,κελλιωται η ασκηται,στερουνται του δικαιωματος του φερειν επανωκαλυμαυχον{γενικοι κανονισμοι του 1912 αρθ 167}.η ιερα Κοινοτητα στην συνεδρια Μ Η {19/9/1926) απαντα προς τον Καβαλας και Νεστου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ[τον μετεπειτα Αρχιεπισκοπο Αθηνων},οτι η ''ρασοευχη εν Αγιω Ορει επεχει θεσιν κουρας''....

Ανώνυμος είπε...

Το μίσος εναντίον των ομοφυλοφίλων κρύβει εσωτερικά απωθημένα καταπιέσεως του γενετησίου ενστίκτου υπό των κατηγορούντων. Μου θυμίζει αυτούς που υπεραμύνονται της ηθικής για να καλύψουν τις πομπές της αμαρτίας τους. Φέρνω στην μνήμη μου την ελληνική ταινία «Η ωραία των Αθηνών» με τον Αυλωνίτη με το αμίμητο «πνεύμα και ηθική» ρίξτε μια ματιά http://www.youtube.com/watch?v=ftjZ_A2FZEI τα λέει όλα….

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπαρχει μισος οπως διαβασατε για τον ομοφυλοφιλο αγαπητε των 11:19.αλλα μισος για την αμαρτια της ομοφυλοφιλιας,αφου αυτη γκρεμιζει στο Αδη ψυχες.αλλα το αμαρτημα της αρσενοκοιτιας ειναι απο τα πλεον βαρυτατα.

Ανώνυμος είπε...

'' Πάθος κτηνώδες και βδελυρό''

Aπο το κύριο άρθρο του Ορθόδοξου περιοδικού περιοδικού ''Ο ΣΩΤΗΡ ''1 Οκτ. 2013 με τον παραπάνω τίτλο σας μεταφέρω σχετικά αποσπάσματα :

...Τὸ φοβερὸ γεγονὸς τῆς καταστροφῆς
τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων μαρτυ
ρεῖται ἱστορικῶς καὶ διαχρονικῶς ἀπὸ τὴ Νεκρὰ θάλασσα. Κάτω ἀπὸ τὸν ὑγρὸ αὐτὸ τάφο βρίσκονται τὰ Σόδομα καὶ τὰ
Γόμορρα.
Αἰῶνες τώρα θειοῦχες ἀνα-
θυμιάσεις δηλητηριάζουν τὴν περιοχή. Ζωὴ δὲν ὑπάρχει στὰ νερά της. Στὴν ἐπιφάνειά της ἐπιπλέουν σβῶλοι θειαφιοῦ. Οἱ ἄνθρωποι δὲν βυθίζονται λόγῳ
τῆς πυκνότητος τοῦ νεροῦ.
Ἀλλ’ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ παρουσία τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης, ποὺ βοᾶ καὶ
κράζει πόσο ὁ Θεὸς ἀπεχθάνεται τὸ βαρύτατο ἁμάρτημα τῆς ομοφυλοφιλίας,
ἔχουμε καὶ τὶς μαρτυρίες τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (βλ. Ματθ. ι΄ [10] 14-15· ια΄ [11]
23-24· Λουκ. ιζ΄ [17] 20-29) καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ μιλοῦν στὴν Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἁμαρτία καὶ ἀναφέρονται στὶς ἁμαρτωλὲς ἐκεῖνες πόλεις καὶ τὴν τιμωρία τους (βλ. Ἰούδα 7).
Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ μιλάει αναλυτικότερα καὶ καταφέρεται σαφῶς κατὰ τοῦ βδελυκτοῦ αὐτοῦ ἁμαρτήματος εἶναι ὁ
ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος.
Ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖ περιγράφοντας τὰ
πάθη αὐτὰ εἶναι ἔντονα ρεαλιστική. Ἐπειδή, λέγει, οἱ ἄνθρωποι λάτρευσαν τὴν κτίση παραμερίζοντας μὲ περιφρόνηση τὸν Κτίστη, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ παραδοθοῦν σὲ ἀτιμωτικὰ πάθη. Διότι οἱ γυναῖκες τους ἄλλαξαν τὴ φυσικὴ
σχέση καὶ χρήση μὲ τὴν ἀφύσικη καὶ
ἐξευτελίστηκαν μὲ ἀκατονόμαστες
ἀσέλγειες. Μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο καὶ οἱ ἄνδρες ἄφησαν τὴ φυσικὴ σχέση
καὶ χρήση τῆς γυναίκας καὶ φλογίστηκαν ἀπὸ φωτιὰ ἀκράτητης ἐπιθυμίας μεταξύ
τους, προβαίνοντας σὲ ἀσελγεῖς καὶ ἄτιμες πράξεις ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοὺς καὶ παίρνοντας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους
τὸν μισθὸ ποὺ τοὺς ἄξιζε γιὰ τὴν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας τους.

Αὐτοί, ἐνῶ γνώρισαν καλὰ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς πρόσταξε ὡς δίκαιο, ὅτι δηλαδὴ ὅσοι κάνουν τέτοια ἔργα εἶναι ἄξιοι θανάτου, ὄχι μόνο τὰ κάνουν, ἀλλὰ καὶ ἐπιδοκιμάζουν ἐκείνους ποὺ τὰ κάνουν, δείχνοντας ἔτσι
ὅτι τρέχουν πρὸς τὸ κακὸ ὄχι ἀπὸ ἀδυναμία, ἀλλὰ ἀπὸ βαθιὰ διαφθορὰ τῆς ψυχῆς τους (Ρωμ. α΄ 25-32).
Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες ἐπιμένουν πολὺ στὴν καταδίκη τοῦ βδελυκτοῦ αὐτοῦ πάθους.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος
λέγει ὅτι αὐτὸ εἶναι «δαιμονικὸς βίος».
Ὅλα τὰ πάθη, λέγει, εἶναι ἀτιμω τικά, ἰδιαίτερα ὅμως ἡ μανία αὐτή.

Καὶ ἀλλοῦ
τὸ ὀνομάζει «κολοφῶνα τῶν κακῶν»,
ἀποκορύφωμα ὅλων τῶν κακῶν.
«Νόσημα χαλεπόν (βαρύ) καὶ ἀνί ατον»,
«λοιμόν, λοιμῶν χαλεπώτερον», πα-
νώλη χειρότερη ἀπὸ τὶς πανώλεις! Τονίζει δὲ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅτι αὐτό,
ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλα τὰ πάθη, προέρχεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δόθηκαν στὶς ἀπολαύσεις καὶ ἀπεμάκρυναν ἀπὸ τὴν ψυχή τους τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἐγκατέλειψε.

Σήμερα οἱ δοῦλοι τῆς ἠθικῆς αὐτῆς διαφθορᾶς ἔπαθαν τέτοια πώρωση καὶ
διαστροφή, ὥστε ὀργανώνουν «παρε-
λάσεις ὑπερηφανείας» διαφημίζοντας
προκλητικὰ τὴ διαστροφή τους καὶ «ἐπαγαλλόμενοι» γιὰ τὴν πονηρία τους (Μέγας Βασίλειος).
Ὑπερηφανεύονται γι’ αὐτὸ ποὺ χαροποιεῖ τοὺς ἀνθρωποκτόνους δαίμονες, ἐξοργίζει τὸν Θεὸ καὶ
προκαλεῖ ἀηδία στοὺς ἀνθρώπους.
Μιλοῦν γιὰ «διαφορετικότητα», ἐνῶ αὐτὸ ποὺ βιώνουν εἶναι ἔσχατη ἀναισχυντία....
Ταυτόχρονα δὲ διαλύουν τὸν θεοΐδρυτο θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ ἄρα ὅλο τὸν κοινωνικὸ ἱστό. Μὲ αὐτὴ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση ποιὸς θὰ σώσει τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς
Κρίσεως; Καὶ ὄχι μόνο αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ὅσους τοὺς ἐπιδοκιμάζουν;
Διότι τὶς προκλητικὲς αὐτὲς παρελάσεις, ποὺ γίνονται δυστυχῶς τελευταῖα καὶ στὴν Ἑλλάδα, τὶς ὑποστηρίζουν ἐκθύμως τοπικὲς ἀρχές, ὅπως οἱ δήμαρχοι Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης! Μὲ τὴν
ἄδειά τους παρελαύνουν στὴν πόλη τῶν
Ἀθηνῶν παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τοῦ
Δήμου, στὴν πόλη ποὺ ἔφερε τὸ φῶς
τοῦ Εὐαγγελίου ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
στὴν πόλη τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ τῆς ἁγίας Φιλοθέης.
Παρελαύνουν σκορπίζοντας τὴ δυσωδία τοῦ πάθους τους στὴν πόλη τοῦ μυροβλύτου ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ φωστῆρος τῆς ὀρθοδοξίας ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ....

Ανώνυμος είπε...

Ζητήματα όπως αυτό δεν μπορούν να αναπτυχθούν ή και να λυθούν σε απλό σχολιασμό. Είναι ένα υπαρκτό πλέον πρόβλημα και για την κοινωνία αλλά και για την πολιτεία. Από το να λέει ο κάθε αρμόδιος ή αναρμόδιος την σκέψη του ανέξοδα, καλό θα ήταν να ασχοληθούν σοβαρά όσοι νομίζουν ότι μπορεί να συμβάλουν ώστε να δοθεί η λύση που θα βοηθήσει πιστούς και πολίτες.
Η φωνή του αδελφού που αντιμετωπίζει το πρόβλημα είναι φωνή ωριμότητας και υπευθυνότητας. Μην έχει την πεποίθηση πως τον αγνοούν ή των απορρίπτουν. Αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν μόνο με διαπροσωπικό διάλογο. Για να κάνει ως τώρα αγώνα έχει αναπαυθεί σε κάποιο καλό πνευματικό. Αδελφέ συνέχισε τον αγώνα σου.

Ανώνυμος είπε...

Συνσχολιαστές
31 Δεκεμβρίου 2013 9:14π.μ. ,8:28 μ.μ.
1 Ιανουαρίου 2014 - 3:05 π.μ,
3:46 μ.μ,5:45 μ.μ.,9:46 μ.μ.,
2 Ιανουαρίου 2014 - 9:42 π.μ.,
Να σας χαίρεται η μανούλα σας! Αραθύμως σχολιάσατε ασθμαίνοντας !
Καλή χρονιά, σωστά μυαλά, αναπολώντας και σκεπτόμενοι τις αγωνίες, τους κόπους και τις προσδοκίες των μανάδων σας που σας μεγάλωσαν...
μια υπερπολύτεκνη μάνα Ε.Ι.Μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να ζήσει όπως θέλει και με όποιον θέλει. Είναι υπεύθυνος των πράξεων του απέναντι στο ότι πιστεύει και αφού δεν ενοχλεί τον διπλανό μπορεί να επιλέγει τον τρόπο της ζωής του.

Ανώνυμος είπε...

Υπερπολύτεκνη μανούλα που τον έχεις πολύ ψηλά τον προσωπικό σου εγωισμό.
Μην τρέχεις να ρίξεις το φαρμάκι στις μανάδες αυτές που τα παιδιά τους διάλεξαν άλλο δρόμο από αυτό που εσύ θες.
Ψάξε στα δικά σου παιδιά για να εντοπίσεις αν είναι από τα αρσενικά ή τα θηλυκά σου παιδιά κάποιο «κρυφό» που απολαμβάνει την χαρά του με το ίδιο φύλο στα μουλωχτά για να μην πάθεις εγκεφαλικό από την απύθμενη άποψη σου για την σεξουαλικότητα των τέκνων σου.
Δεν θέλω να σου γράψω μανούλα πολύτεκνη περισσότερα για να μην σοκαριστείς.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλωσα ένα παιδί που είναι με αυτή την διαφορετικότητα.
Το γνωρίζω και το ανέχομαι.
Θα ήθελα να μου πει η κ. Ε.Ι.Μ. πώς να το αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό.
Γνωρίζω πως για μένα και την οικογένειά μου είναι πρόβλημα.

Ανώνυμος είπε...

Κανένας δεν είναι αλλάθητος ή μη αμαρτωλός στη ζωή του. Έτσι δεν το διεκδικώ εγώ κύριε 3 Ιανουαρίου 2014 - 9:23 π.μ. το αλάθητο... Είμαι ζυμωμένη μέσα στην πραγματική ζωή με τα προβλήματα της καθημερινότητας, τις λίγες μικροχαρές και τις πάνπολλες πίκρες, αλλά πάντα αισιόδοξη,με ανοιχτούς ορίζοντες και οχι κρυψήνια και δήθεν, ζητώντας συγνώμη για λάθη που κάνω και σαν μάνα και στην εργασία μου, μπαίνοντας πάντα στη θέση του απέναντι και με διάλογο και επιχειρήματα αντιμετωπίζοντας οτιδήποτε.
Δεν καταδικάζω καμία μητέρα,μόνο αμφισβητώ την αγάπη των παιδιών που έχουν υποπέσει στην ιδιαιτερότητα της ομοφυλοφιλίας προς τις μανάδες τους και αυτό το νόημα είχε η παρέμβασή μου.
Όσο για τη 10:06 π.μ. τα λάθη και οι αδυναμίες ανατροφής που δείχνουμε σε ορισμένα από τα παιδιά μας μήπως αυτά είναι αιτίες ιδιαίτερου προσανατολισμού; Πολύ συζήτηση μετά από προσευχή, κατάθεση ψυχής και από τις δύο πλευρές,υπομονή, αισιοδοξία και προχωράμε...Πάντα υπάρχει η ελπίδα για μετάνοια.
Αν στενοχώρησα κάποιους με τις απόψεις μου και πάλι ζητώ συγνώμη.
Ε.Ι.Μ.

Ανώνυμος είπε...

10:16
Τα ζητηματα αυτα,χρειαζονται ψυχη που να ετοιμη για επιστροφη.Εαν εμμενει κανεις στη δικη του θεληση ,που δεν συμφωνει με το θελημα του Θεου...εκει στεκει ο διαβολος για να συνεχισει το καταστροφικο του σχεδιο.Χωρις αγωνα,κανεις με τη βοηθεια Του Θεου δεν μπορει να κοψει τα βδεληρα παθη του.Οταν λοιπον ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΠΟΝΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ,εξυπηρετει τον διαβολο αυτο γιατι σε εκανε δικο του και του αρκει να επαυξανει τους λογισμους σου γιανα εξουθενωσει τη συνειδηση σου.Οποτε ,για να δικαιολογησεις τα αδικαιολογητα,ψαχνεις να βρεις παρομοιες πτωσεις σε αλλους,οι οποιοι αλλοι καταισχυνονται και αυτοι απο αναλογους δαιμονες.κατα την πτωχη μου αποψη,αμαρτανει κανεις οταν συγκρατει τους πονηρους λογισμους και η καρδια ευχαριστειται με αυτους.απο εκει και εκει η προδοσια ειναι πανευκολη.
Σιγουρα για την οικογενεια ειναι προβλημα.Αλλα πιστεψτε το,εαν ξεκινησετε αγωνα εναντιο στα παθη αυτα, με εξομολογηση,θερμη προσευχη,με αυτομεμψια και ταπεινο φρονημα,με νηστεια,με σωματικους κοπους που ταπεινωνουν το σωμα και πνιγουν μεσα στον ιδρωτα τους δαιμονες και τις πανουργιες τους,με τη μνημη του θανατου,με το φοβο του Θεου,με αντιπαραθεση των ρυπαρων λογισμων με αλλους υγιεις και θεαρεστους...με αγαθους και λογισμους απεχθειας προς ο,τι βεβηλο και τελος με τα Μυστηρια της εκκλησιας...και αν μπορεις και να περιγελας περιφρονητικα αυτους τους αθλιους λογισμους που αυτο ευτελιζει τους δαιμονες..τοτε ,ο αγωνας σου αυτος θα βρει ανταποκριση στο Θεο και θα σε ελευθερωσει απο αυτο το παθος.Ει δε και ερευνας εαν υπαρχει καμια αλλη ψυχη που εχει εμπαθεια..γινεσαι και εσυ εργοστασιο πονηρων σκεψεων και παραδομενος στην απωλεια.Γινε γενναια ψυχη !π

Ανώνυμος είπε...

Ευρέθην στο ιστολόγιό σας για πρώτη φορά. Αν είστε ο Αναστάσιος που υπογράφει έτσι στις "ακτίνες" με έχετε αναθεματίσει πολλάκις, δεν πειράζει.

Στο θέμα των σαρκικών επιθυμιών και ευλογημένων εντός του γάμου μίξεων, δεν υπάρχει ναι μεν αλλά.

Η είμαστε Χριστιανοί ή δεν είμαστε.

Αν δεν είμαστε Χριστιανοί, ας πιστεύουμε ό,τι θέλουμε.

Αν είμαστε Χριστιανοί, όμως, οφείλουμε να πιστεύουμε όσα διδάσκει ο Θεός διά του Λόγου και γραπτού λόγου Του. Ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δηλ. ό,τι δίδαξε ο Κύριος, οι Απόστολοι, το Πνεύμα το άγιον, και όχι ο κάθε παπάς ή πάπαρος που δεν άνοιξε ποτέ του το ιερόν Ευαγγέλιον.

Αν ο π.Δανιήλ Αεράκης γράφει κάτι από την κούτρα του, καλώς τον αμφισβητούν ορισμένοι. Αν όμως ο π.Δανιήλ Αεράκης αντιγράφει και παραθέτει Λόγον Θεού,ο ιαμφισβητούντες τον θείον λόγον να πάνε να κρυφτούν στο σπήλαιο της μετανοίας των ή να αποσχηματιστούν δηλώνοντες ότι δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Δεν θα αλλάξει η Πίστις, για χάρι ολίγων ή πολλών. Η Πίστις είναι μία και παρεδόθη άπαξ τοις αγίοις, όχι προφορικώς αλλά, όπως παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος, ΓΡΑΠΤΩΣ στην Αγία Γραφή διότι, όπως εξηγεί ο ιερός Εκκλησιαστικός Ανήρ, η διεστραμμένη φύσις του αμαρτωλού ανθρώπου θα αλλοίωνε τις προφορικές παραδόσεις (όπως εν πολλοίς εγένετο και εγέμισε η Εκκλησία από ειδωλολατρικά έθιμα).

Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ.
Αδελφέ μου, με συγκίνησες.
Επειδή αδελφέ έχω και εγώ αυτή την τάση (και είχα συνάψει και σχέσεις στο παρελθόν), πρέπει να σου πω να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι με εγκράτεια και ταπείνωση να μείνεις καθαρός και ο καλός Θεός θα σου δώσει, σε χρόνο που εσύ δεν φαντάζεσαι, τη Χάρη και την Παρηγοριά Του, τόση που θα σε ανταμείψει 1000 φορές για τη σαρκική ηδονή που στερήθηκες. Ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ, στην Καλιφόρνια, ήταν ως λαϊκός ομοφυλόφιλος και μετά είχε τόση μετάνοια που έφθασε στην αγιότητα. Αδελφέ αγώνας και να είσαι κοντά σε καλό και διακριτικό πνευματικό.
Ιωάννης από Πειραιά

Ανώνυμος είπε...

Άλλο η ορθή διδασκαλία και η ορθή Πίστις και άλλο η πτώση σε αμαρτία, η συναίσθηση της αμαρτωλότητας, η μετάνοια, ο αγώνας για αποτίναξη του πάθους και η προσωπική σωτηρία.

Όταν η Εκκλησία μας δεν επιτρέπει την ιεροσύνη σε λαϊκό που είχε προγαμιαίες σχέσεις με γυναίκα πώς έγινε "πατήρ" δηλαδή κληρικός ο μακαριστός Σεραφείμ που αναφέρετε;

Αλλά τι να περιμένει κάποιος από "εκκλησία" που ιεράρχες και μέλη της καταδικάζουν μεν τον καρναβαλιστή που μεταμφιέστηκε σε "παπά" αλλά ουδείς επικρίνει ή καταδικάζει τους "ορθοδόξους" του ποιμνίου της εκκλησίας που συμμετείχαν και συμμετέχουν σε καρναβαλικές ειδωλολατρικές εκδηλώσεις τις οποίες ουδείς πλέον στην μετά Αυγουστίνου Καντιώτου εποχή (πλην ολίγων μαθητών του όπως ο π. Δανιήλ Αεράκης) θεωρεί αντιχριστιανικές.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνω με τον προηγουμενο αναλυτη,ομως ηθελα να προσθεσω ,πως η αποστολη και η διακονια του κληρου εχει πολυ μεγαλη ευθυνη απο ο,τι εχω καταλαβει και απεναντι της προσωπικης σωτηριας εκαστου αλλα και της σωτηριας του ποιμνιου.και εδω ο ιερος χρυσοστομος διαχωριζει τα προσοντα ενος μοναχου απο αυτα του κληρου,καθως ο μοναχος μπορει να σωθει με ασφαλεια στη μονωση μιας σπηλιας η μιας αδελφοτητας και η ασκηση του τον ωφελει ατομικα.Με τον κληρο ,τα πραγματα ειναι και πιο επικινδυνα εφοσον πρεπει να υπαρχει η καθαροτητα οπως αναφερει αγιορειτης Νικοδημος...υπαρχει ο κινδυνος παντοτε της κενοδοξιας και της αρχομανιας ερχομενοι σε επαφη με τον κοσμο και πρεπει να υπαρχει η διακριση στο ποτε θα ειναι κανεις οξυς και ποτε ημερος,πως θα αποδειχθει και καλος οικονομος στηδιαχειριση των οικονομικων υποθεσεων ,πως θα παραμεινει απαρασαλευτος στην δογματικη αρχη τηςπιστεως,πως θα καταρριπτει τις τυχον συκοφαντικες κατηγοριες και πως θα κανει αγωνα να μη χαθει ουτε ενα προβατο.Κυριοτερο δε, πως η καθαρη και αγια ζωη του θα πειθει Το Αγιον Πνευμα να μην τον εγκαταλειψη,για να μπορει να λεγει''Δεν ζω εγω,Ζει μεσα μου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ''.
Το να ζει κανεις μεσα σε χιλιες δυο δυσκολιες και προκλησεις και να ασκει το ιερατικο του καθηκον διατηρωντας απαρασαλευτες την καθαροτητα,την αγιωσυνη,την αταραξια,την νηψη,τη διακονια,τη διακριση,την πιστη,την αγαπη κλπ να ειναι και ιερεας και ασκητης συναμα,ακομη δε και να επαναφερει στους κολπους της εκκλησιας τα αποσχισθεντα μελη η τα αιρετικα που παρεξεκλιναν της Ορθης Πιστεως, και συν τοις αλλοις να εχει και τη δυναμη του λογου και να ειναι και δυνατη ψυχη,μας κανει να πιστευουμε οτι αυτο θυμιζει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑΝ ΑΘΛΟ !
Αυτα βεβαια κατορθωτα ειναι μονον με τη βοηθεια Του Αγ.Πνευματος,αλλα ............μπορει να κατανοησει κανεις την αξια της αγιοσυνης αυτης και μακαρι να την ειχαν ολοι.Ευχομαι!π

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστός κάλεσε να τον ακολουθήσουν ελεύθερα οι άνθρωποι.
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο στις επιλογές του.
Το Πανάγιο Πνεύμα δεν επεμβαίνει για να δώσει γραμμή.
Ας ζήσει ο καθένας όπως θέλει.

Ανώνυμος είπε...

Κανετε καποιο λαθος και συγχωρηστε με 10:53.
Ολη η αγια Γραφη προτρεπει στην ζωη του θειου Νομου.Επισης και οι πατερες της εκκλησιας μας ,αυτοι οι αγιοι ανδρες!Ο νομος ,εδωθη για βοηθεια στον ανθρωπο.Και ο Θεος σωζει οποιον πιστευει και εργαζεται φιλοτιμα το αγαθον.Απεναντιας ο διαβολος σπορεας του κακου και πονηρου κοιτα μεσω των αμαρτηματων να εκδικειθη τον ανθρωπο και τον Ιδιο Τον Θεο.εμεις ομως λυπουμε Το Αγιον Πνευμα με τη συμπεριφορα μας ως καταφρονητες της σωτηριας μας.Αυτο που ειπατε πωςΤο Παναγιο Πνευμα δεν επεμβαινει για να δωσει γραμμη ,ειναι λαθος! Ο Θεος,οταν βλεπει πως τρεχουμε προς συναντηση του ,τρεχει και Αυτος.οταν ομως διακρινει οτι ειμαστε απροθυμοι ΔΙΝΕΙ ΣΩΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ.Οποιος οδηγειται στην απωλεια ,αυτος ΧΑΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Διοτι ,παρα τις θειες προτροπες στην ψυχη εαν εκεινη δεν θελει να ελεηθει,φιμωνει η ιδια την συνειδηση της με την αμαρτια που βρισκει τοπο,εκει που Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΛΗ ΚΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΑΡΜΕΝΗ....Γι αυτο Ο Θεος μιλα μεσω του Προφητη Του και μας λεγει ''θα σας κρινω,για να μην νομιζετε τον εαυτον σας αθωο.Ιερ 30-11).Η Χαρη Του θεου προσφερεται [για να μην λεμε οτι δεν υπαρχει θεια προτροπη]αλλα ,ειναι στην ελευθερια του ανθρωπου εαν τη δεχτει.'' Και ο ανθρωπος θα ειναι αναπολογιτος διοτι εχει δωσει τον νομο στις καρδιες των ανθρωπων εκ φυσεως,ωστε να μπορει να λεει ''γιατι δενκρινετε μονοι σας ποιο ειναι το δικαιο και το σωστο;Λουκ12-59).Και Ο θεος[μας λεγει ο αββας χαιρημονας]δεν θα ειχε επιτρεψει να πεσουν σε πειρασμο οι ανθρωποι εαν δεν γνωριζε οτι υπαρχει μεσα τους μια ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ...ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΙ ΕΝΟΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΑ Η ΑΞΙΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥ,ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ.
ΓΙ ΑΥΤΟ,ας ανοιξουμε τα ματια μας και την ευρυχωρη καρδια μαςγια να εννοησουμε τις θειες δωρεες,επειδη αυτη η ζωη εχει και ημερομηνια ληξεως και τιποτα μα τιποτα ομως δεν μπορει να παραβγη την αγαπη Του Θεου,την οποια Ζει ο ανθρωπος ....με την προαιρεση του απο αυτη τη ζωη σαν προγευση της Μελλουσης.η αμαρτια ειναι εγκλημα ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΟΠΟΤΕ Η ΨΥΧΗ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΘΗ,ΟΠΟΤΕ ΕΥΤΕΛΙΖΕΤΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ !
Ασ μη στερηθουμε το φωσ τησ αληθειας εξ αιτιας των μολυσμων και ειμαστε καρφωμενοι στα φθαρτα..
''Εκλινον απο κακου και ποιησον αγαθον και κατασκηνου εις ΑΙΩΝΑ ΑΙΩΝΟΣ.ψλμ27]αν δεν κανω λαθος....-