Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ὁρκωμοσία στήν Πάτρα τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀποστόλου Κατσιφάρα

Μέ κάθε ἐπισημότητα πραγματοποιήθηκε στό Συνεδριακό Κέντρο τού Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἡ ὁρκωμοσία τοῦ ἐπανεκλεγέντος Περιφερειάρχου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀποστόλου Κατσιφάρα, τῶν Ἀντιπεριφερειαρχῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Συμβούλων.
   Στήν τελετή χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συνευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Ἠλείας κ. Γερμανοῦ καί Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.
   Στό τέλος τῆς ὁρκωμοσίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχήθηκε προσωπικά καί ἐκ μέρους τῶν παρισταμένων Ἁγίων Ἀρχιερέων, στόν Περιφερειάρχη καί στούς λοιπούς ὁρκισθέντας, ὑγεία, δύναμη καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό ὥστε νά ἐπιτύχουν στό δύσκολο καί εὐθυνοφόρο ἔργο τους.
   Μέ πολύ θερμά λόγια ἀπευθύνθηκε στόν Περιφεριάρχη κ. Ἀπόστολο Κατσιφάρα, λέγοντάς του ὅτι ἔχει ὅλες τίς δυνατότητες νά ἐπιτύχῃ παρά τίς ὅποιες δυσκολίες ἕνεκα τῆς πολυεπίπεδης κρίσης καί τῆς ὕφεσης πού διέρχεται ὁ Λαός μας κατά τήν συγκεκριμένη περίοδο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος καί οἱ συνεργάτες τοῦ διαθέτουν
α) πίστη στό Θεό,
β) σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Ἁγία μας Ἐκκλησία
γ) ἀποφασιστικότητα καί αὐτοθυσιαστική διάθεση γιά ἐργασία καί προσφορά καί
δ) ἔχουν τήν ἀγάπη τοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος τούς ἐξέλεξε στίς θέσεις αὐτές γιά τήν προσεχῆ πενταετία.
   Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Κατσιφάρα, γιά τήν ,ὄχι ἁπλῶς ὅπως εἶπε καλή, ἀλλά τήν ἀρίστη συνεργασία πού εἶχε ὁ κ. Περιφερειάρχης μέχρι τώρα μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τήν Ἐκκλησία γενικώτερα, διαβεβαίωσε τήν νέα Περιφερειακή Ἀρχή, ὅτι θά τούς συνοδεύουν οἱ εὐχές καί προσευχές τῆς Ἐκκλησίας γιά εὐλογία ἀπό τόν Θεό καί ἐπιτυχία στό ἔργο τους καί προσέφερε στόν κ. Περιφερειάρχη ἀργυρά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
   Μετά τήν Ὁρκωμοσία ὁ Σεβασμιώτατος ὑπέγραψε τό σχετικό πρωτόκολλο μαζί μέ τόν Περιφερειάρχη, τούς Ἀντιπερειφεριάρχες καί τούς Περιφερειακούς Συμβούλους, ἐνῶ ἅπαντες ἐδέχθησαν τίς συγχαρητήριες εὐχές καί προσρήσεις καί τῶν ἄλλων Ἁγίων Ἀρχιερέων.
  Στήν σύντομη προσλαλιά του ὁ κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας εὐχαρίστησε τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί ὅλους τους παρισταμένους Ἄρχοντας καί Ἐκπροσώπους Ἀρχῶν καί Φορέων καί ὅλο τόν Λαό καί ἐτόνισε ὅτι καί κατά τήν προσεχῆ πενταετία θά ἐργαστῇ τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καί ἐπανεκλεγέντες καί νεοκλεγέντες γιά τό καλό τοῦ τόπου καί γιά τήν ἐπίλυση τῶν ἀναφυομένων προβλημάτων, μέ πνεῦμα ἑνότητος καί ἀγάπης πρός τόν Λαό καταθέτοντας ὅλες του τίς δυνάμεις κάτι πού εἶναι ἀπαραίτητο ἰδιαιτέρως σήμερα.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον κ. Κατσιφάρα. Πολλές φορές τον έχω δει εκκλησιαζόμενο σε ναούς.