Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Η ζωή μας μακριά από υποχωρήσεις και συμβιβασμούς - π. Ευσέβιος Γιαννακάκης

Η ζωή μας να περπατάει έξω από αδυναμίες και μακριά από υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Να επιδιώκουμε βίον αγνόν και ζωή ολοκάθαρη και Μυστηριακή. Να μοσχοβολάει από προσευχή , από Λατρεία, από αγώνα πνευματικό και άγιο. Ώστε όλα αυτά να βεβαιώνουν ότι είμαστε σταθεροί στην κλήση μας, και ότι κρατάμε δυνατά την αγίαν παρακαταθήκην της ζωής που μας ενεπιστεύθη Κύριος. 

Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Γιαννακάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: