Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Εις βόρβορον είμι καταποντιζόμενος έως τραχήλου - Αββάς Παύλος


Είπεν ο Αββάς Παύλος : 
«εις βόρβορον είμι
καταποντιζόμενος έως τραχήλου,
και κλαίω έμπροσθεν του Ιησού λέγων ̇
ελέησον με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: