Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ἐάν ὁ Θεός δέν δοξάσει τόν ἄνθρωπο -Ἀββάς Σισώης


 Ἐάν ὁ Θεός 
δέν δοξάσει 
τόν ἄνθρωπο, 
ἡ δόξα 
τῶν ἀνθρώπων 
δέν εἶναι τίποτε.  
Ἀββάς Σισώης

Δεν υπάρχουν σχόλια: