Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις τῆς 29ης Φεβρουαρίου 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
          Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς ἑόρτια σέβη καί εὐχάς ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῶν Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χρήστου Γιοβάνη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Hanna Akgüç, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί μελῶν αὐτοῦ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μεθ᾿ὁμίλου προσκυνητῶν.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Καρέζην, Φιλόλογον. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Σεραφείμ Δημητρίου καί κ. Δαμασκηνόν Φυλακτόν, Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Εὐσέβιον Μεάντζια, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σεφτελῆν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἠλιουπόλεως. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Καβάλαν, Θεολόγον, καί Δημήτριον Ριζόπουλον, Δημοσιογράφον-Συγγραφέα.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μεθόδιον Καλῆν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
          Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
          Τούς Ἐξοχ. κ. Michael Brand καί κ. Bernd Fabritius καί κυρίαν Annette Groth, Βουλευτάς, ἐκ Γερμανίας, μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς διά ἀνθρωπιστικά θέματα καί ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Beate Hasselbach, στέλεχος αὐτῆς, Charlotte Kuntze-Fechner καί  Jasemin Özbek, στελέχη τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας.
          Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσακίρην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φοίβης - Ἥβης.
          Τήν Εὐγεν. κ. İdil Yiğitbaşı, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου YAŞAR, ἐκ Σμύρνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Αleksandr Kuchma καί Ivan Polonskyi, συνεργατῶν αὐτοῦ, κομίσαντας συγχαρητήριον γράμμα τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου τῆς Χώρας αὐτῶν ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. 
Ὅμιλον μελῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Καρατζαφέρη, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τα έτη του Πατρός και Πατριάρχη μας κ. κ. Βαρθολομαίου πολλά και με ακλόνητο υγεία προς δόξα της Αγίας μας Ορθοδοξίας .