Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου 2016 στὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα Πατρῶν.

 Στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου 2016,, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
 Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε στὸ πυκνό ἐκκλησίασμα ἀναφερθείς στὸ ἱερὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ Κύριος μᾶς μιλάει γιὰ τὴν ματαιότητα τοῦ πλούτου καὶ τῶν κοσμικῶν ἀπολαύσεων καὶ τὴν ἀνεκτίμητη ἀξία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία κερδίζεται μὲ κόπους καὶ μόχθους καὶ ἀγῶνες πνευματικούς.
Ὁ Κύριος, μέσα ἀπὸ τὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου, καταδικάζει τὴν σκληρότητα, τὴν ἀπανθρωπία, τὴν ὑπεροψία, τὴν τρυφηλὴ ζωή, τὴν ἐκμετάλλευση καὶ τὶς λάθος ἐπιλογές. Σημασία ἔχει ἡ ἐπένδυση γιὰ τὴν αἰώνια ζωή, τὴν ὁποία ἐκέρδισε ὁ πτωχότατος Λάζαρος, ἀφοῦ, «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν»(Πρ. Ἑβραίους, ΙΓ.14) κατὰ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο καὶ « ὅπου ἐστί ὁ θησαυρὸς ἡμῶν ἐκεῖ ἔσται ἡ καρδία ἡμῶν»(Ματθ.Στ.21)

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε τὰ περὶ τῆς ὑποδοχῆς τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Παρασκευὴ 4 Νοεμβρίου καί ὣρα 5 τὸ ἀπόγευμα, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ ἡ ὁποία θὰ παραμείνῃ ἕως καὶ τὴν Τετάρτη 9 Νοεμβρίου πρὸς προσκύνηση ὑπὸ τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ καὶ τῶν ἄλλων προσκυνητῶν πού θά προσέλθουν ἀπό ἂλλες περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: