Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Λεπτότητα των λογισμών - Αββάς Ποιμήν


 Είπε ο αββάς Ποιμήν:
«Πολλοί από τους Πατέρες μας έγιναν ανδρείοι στην άσκηση, 
αλλά στη λεπτότητα των λογισμών ελάχιστοι».

Δεν υπάρχουν σχόλια: