Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ο. Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ θά ὁ­μι­λή­σει στήν αἴ­θου­σα τοῦ Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»


Τήν Τε­τάρ­τη 19 Ὀ­κτω­βρί­ου ὧ­ρα 6 μ.μ.  
ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κο­ρέ­ας καί Ὑ­πέρ­τι­μος Ἔ­ξαρ­χος Ἰ­α­πω­νί­ας 
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
θά ὁ­μι­λή­σει στήν αἴ­θου­σα τοῦ 
Συλ­λό­γου Ὀρ­θο­δό­ξου Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» 
Μι­α­ού­λη 68 Πάτρα
μέ τό ἐν­δι­α­φέ­ρον θέ­μα:
 «Τά με­γα­λεῖα τοῦ Θε­οῦ στήν Ἐκ­κλη­σία τῆς Κο­ρέ­ας».
Θά ἀ­κο­λου­θή­σουν φω­τει­νές προ­βο­λές

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σέμνωμα της Εκκλησίας και αυτός και ο προκάτοχός του Σωτήριος Τράμπας. Έδωσε την ζωή του στην Εκκλησία και δεν πόθησε δόξες αρχιερατικές στην Ελλάδα.