Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
  
Δηλοῦται ὅτι ἡ ἠλεκτρονική διεύθυνσις ἐκ τῆς ὁποίας ἀποστέλλονται ἀνακοινωθέντα ἤ δελτία Τύπου ἀφορῶντα εἰς τόν Μητροπολίτην Σμύρνης ἤ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης εἶναι ἡ bartholomewsamaras@gmail.com, πρός τήν ὁποίαν δύναται νά ἐπικοινωνῇ πᾶς ὁ βουλόμενος διά πᾶσαν σχετικήν πληροφορίαν ἤ διευκρίνησιν. Πᾶν ἄλλο κείμενον προερχόμενον ἐξ ἄλλης ἠλεκτρονικῆς διευθύνσεως δέν ἀπηχεῖ τάς ἀπόψεις αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: