Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Τὸν συμπαθέστατον, Κυρίου Μάρτυρα, ἐκδυσωποῦμέν σε πιστῶς Δημήτριε,


Τὸν συμπαθέστατον, Κυρίου Μάρτυρα,
ἐκδυσωποῦμέν σε πιστῶς Δημήτριε,
ῥῦσαι ἡμᾶς παντοδαπῶν, κινδύνων ἐπερχομένων,
ἴασαι ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σωμάτων τὰ τραύματα,
θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν Ἅγιε·

εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, ὅπως ἀεὶ σε δοξάζωμεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: