Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Αναγνώριζε το χάρισμα του αυτεξουσίου σου - Άγιος Μάξιμος ο Γραικός


Αναγνώριζε το χάρισμα του αυτεξουσίου σου. Δεν υπόκεισαι σε κανένα κτίσμα, αλλά μόνο στον μοναδικό Κτίστη σου. Αυτόν πάντοτε να υπηρετείς με κάθε ευγνωμοσύνη ως Θεό και Κτίστη, ως Πατέρα και Κύριο.

 Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: