Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται - Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

«Κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει·» 
(Ψαλμ. 90, 15).
 Ω λόγια γεμάτα αγάπη !
 Ω λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται ! »

 Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: