Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ὑποδοχὴ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀθηνῶν.


Στὴν Ἀθήνα καί συγκεκριμένα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸν ὁμώνυμο Δῆμο μεταφέρθηκε τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πρὸς ἁγιασμὸ καὶ εὐλογία τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Ἀθηνῶν.
 Τὸ ἱερὸ Λείψανο (ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου) εὑρίσκεται θησαυρισμένο ἐντός τοῦ τάφου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο προσκυνεῖτο ὑπὸ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν πρὸ τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἁγίας Κάρας καὶ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Πάτρα, ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπῆρχε ἄλλο ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου, στήν πόλη τῶν Πατρῶν.
Τὸ ἀποστολικὸ σέβασμα μετεφέρθη στὴν ἐν λόγῳ Ἐνορίᾳ κατόπιν ἐγκρίσεως καὶ εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐκδηλώσεων « Δημήτρια 2016» καὶ θὰ παραμείνῃ γιὰ λίγες ἡμέρες στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου Δήμου πρὸς εὐλογία τῶν πιστῶν.

          Τὸ ἱερὸ Λείψανο μετέφερε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὴν Πάτρα ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, Πρωτ. π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης  μετὰ τοῦ συνεφημερίου  του, πρωτ. π. Δημητρίου Παπαγεωργίου καὶ Λαϊκῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας.
          Τὸ ἱερὸ Λείψανο ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ .Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀφιχθῆ ἐνωρίτερον, μετὰ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Αἰδεσιμολoγιωτάτου Πρωτ. π. Ματθαίου Χάλαρη, τῶν συνεφημερίων του καὶ πλήθους λαοῦ.
          Στὸν Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν ἀποστολικότητα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ ἑρμήνευσε τὸν ὃρο «Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία» σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὴν ἀνάγκη προσηλώσεως στήν ὑπὸ τὸν ἁγίων Ἀποστόλων παραδοθεῖσα ἀλήθεια καὶ τῆς διατηρήσεως ἀκεραίας τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεώς μας, πολλῷ δὲ μᾶλλον, ἀφοῦ ἡ Πατρίδα μας εἶναι χώρα Ἁγίων ποὺ μὲ τὴ ζωή τους καὶ τὴ θυσία τοὺς ἐβεβαίωσαν ὅτι μόνο διὰ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας σώζεται ὁ ἄνθρωπος.
          Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ὁποίου μετεφέρθη τὸ ἱερὸ Λείψανο στὴν Ἀθήνα καὶ μὲ τὴν κανονικὴ ἂδειά του, προεξῆρχε στὸν Ἑσπερινὸ, ἐνῶ εὐχαρίστησε καὶ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Ματθαῖο Χάλαρη καὶ τοὺς συνεργάτας του γιὰ τὴν πρόσκληση καὶ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου.
 Τέλος, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Ματθαῖος Χάλαρης εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομο καθὼς καὶ τοὺς πατέρας ποὺ μετέφεραν τὸ Ἱερὸ λείψανο ἀπὸ τὴν Πάτρα στὴν Ἀθήνα.


 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...


Εδώ και μερικά χρόνια έχει καταργηθεί η παράθεση πρός προσκύνημα αυτού του ιερού λειψάνου από το δάκτυλο του Αγίου Ανδρέου πού κάθε φορά στην ημέρα της εορτής του βρισκόταν δίπλα στον τάφο του. Τώρα έχουν στον Νέο Ναό μόνο την Αγία κάρα.Καλό θα ήταν όμως τουλάχιστον στον Εσπερινό της παραμονής της εορτής όσο και ανήμερα το απόγευμα να υπάρχει και η Αγία μικρή λειψανοθήκη πού ο σεβαστός π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης μετέφερε στην Αθήνα ώστε και εμείς οι Πατρινοί όχι μόνο να παίρνουμε σχετική ευλογία αλλά να θυμόμαστε καί εκείνες τίς παλαιές καί ωραίες ημέρες τής εορτής του Αγίου...

Αττικός