Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς τοῦ κόσμου - Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος

Ἀγαπητοί,
 Ἐνῷ ἡτοίμαζε τὰς ἀποσκευὰς του ἕνας χριστιανός, εἶπε σ’ ἕνα παρευρισκόμενο φίλο του:
 -Ὑπάρχει μιὰ μικρὴ γωνιὰ στὴ βαλίτσα μου καὶ θέλω νὰ βάλω ἐκεῖ ἕνα καθρέπτη, ἕνα ὁδηγό, μιὰ λάμπα, ἕνα τηλεσκόπιο, μιὰ συλλογὴ ποιημάτων, ἀρκετὲς βιογραφίες, μιὰ δεσμίδα παλαιῶν ἐπιστολῶν, ἕνα ὑμνολόγιο, ἕνα δίκοπο μαχαῖρι, μερικὰ βιβλία, ποὺ περιέχουν νόμους καί, νὰ σκεφθῇς, ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ χωρέσουν ἐδῶ σ’ αὐτὸ τὸ τετράγωνο.
 -Καὶ πῶς θὰ τὸ κατορθώσῃς αὐτό; Ρώτησεν ἔκπληκτος ὁ φίλος του.
 -Πολὺ εὔκολα, ἀπήντησεν. Ἡ Ἁγία Γραφὴ τὰ ἔχει ὅλα αὐτά... Ναί, ἀδελφέ, ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς τοῦ κόσμου!

Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος (Παυλίδης)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...


Νικαίας Γεώργιος!
ΑΙΩΝΙΑ η μνήμη αυτού!

Πού το θυμήθηκες Αναστάσιε αυτό το ΔΙΑΜΑΝΤΙ ;

Αττικός