Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑΗ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: