Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους - Αββάς Ποιμήν

“Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει τη φιλία των ανθρώπων, απομακρύνεται εντελώς από τη φιλία του Θεού. Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους. Γιατί η Γραφή λέει: Αλίμονο σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν”.

Αββάς Ποιμήν  

Δεν υπάρχουν σχόλια: