Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἀντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο.

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἐπεσκέφθη τήν Δευτέρα 28.11.2016 στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, Ἀντιστράτηγος κ. Κωνσταντῖνος Τσουβάλας, ὁ ὁποῖος κατ’ αὐτάς, ευρίσκεται στήν Πάτρα, προκειμένου νά λάβῃ τήν εὐλογία του καί τήν εὐχή του γιά τήν συνέχιση τῶν εὐθυνοφόρων καθηκόντων του.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθη ἀπό καρδίας στόν Ἀρχηγό τά δέοντα καί τόν διαβεβαίωσε ὃτι θά τόν συνοδεύῃ ἡ εὐχή καί ἡ προσευχή του.

Ἐπίσης στό πρόσωπό του εὐχαρίστησε τό Σῶμα τῆς Ἀστυνομίας γιά τήν προσφορά του στήν κοινωνία καί γιά τήν ὡραία συνεργασία μέ τήν Ἐκκλησία, πρός ὂφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. 
Τόν Ἀρχηγό συνόδευσαν ὁ Ἀντιστράτηγος κ. Ἀριστείδης Ἀνδρικόπουλος, Γενικός Ἐπιθεωρητής Ἀστυνομίας Νοτίου Ἑλλάδος καί ὁ κ. Φώτιος Τσόλκας, Γενικός Περιφερειακός Ἀστυνομικός Διευθυντής Δυτικῆς Ἑλλάδος.
Δεν υπάρχουν σχόλια: