Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Χριστός γεννάται δοξάσατε•


Χριστός γεννάται δοξάσατε• Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε•
Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη,
και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: