Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Οἱ Ἅγιοι ἀκοῦνε τίς προσευχές μας - Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


Οἱ Ἅγιοι ἀκοῦνε τίς προσευχές μας καί ἔχουν ἀπό τό Θεό τή δύναμη νά μᾶς βοηθοῦν. Αὐτό εἶναι γνωστό σ᾽ ὅλο τό γένος τῶν χριστιανῶν.
Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: