Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Κακοί κριταί των ξένων αμαρτιών - Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Ας με ακούσετε, ας με ακούσετε όλοι εσείς οι κακοί κριταί των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια, όπως και πράγματι είναι, ότι «έν ώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε» (Ματθ. ζ΄ 2), τότε ας είσθε βέβαιοι, ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίον είτε ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσωμε σ’ αυτά. Και δεν είναι δυνατόν να γίνη διαφορετικά.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Δεν υπάρχουν σχόλια: