Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΣΤΟ ''Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ'' ΑΘΗΝΩΝ ( 2016 - 2017)
Δεν υπάρχουν σχόλια: