Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Πανεπιστημιακός Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Πατρῶν Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Δεκεμβρίου 2016

Πανεπιστημιακός Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Πατρῶν 
Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Δεκεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: