Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ιερός πανεπιστημιακός ναός τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Γέννηση 
-ἐγκαυστική εἰκόνα 
Ἱ. Μ. Ἁγ. Αἰκατερίνής 
Σινᾶ 7ος αι.


Τά Χριστούγεννα  
ὁ ἱερός πανεπιστημιακός ναός 
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν  
θά τελέσει τήν ἀκολουθία 
τοῦ ὄρθρου  καί τήν θ. Λειτουργία 
τῶν Χριστουγέννων 
ἀπό 05:00 ἔως 08:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια: