Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

‘’Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ’’, ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Β. Χαραλάμπους

‘’Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΗΝ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ’’,  ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Του   Β. Χαραλάμπους

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται  στο  κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου της Κρήτης,  επισημαίνει  με σαφήνεια ότι η αναφορά στην αναζήτηση της ‘’χαμένης ενότητας όλων των Χριστιανών’’, είναι απαράδεκτη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χάσει ποτέ την ενότητά της (Μέρος Ι, Παρ. 2 της ανακοίνωσης).
Αυτή  η αναφορά, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χάσει ποτέ την ενότητά της,  βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με την αναφορά στην ίδια ανακοίνωση, ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί τις διαφορετικές έννοιες και τα δόγματα στα οποία οι ετερόδοξοι έχουν δικαιολογήσει αυτήν την ενότητα, όπως είναι οι θεωρίες για την ύπαρξη μιας φαινομενικής ‘’ενότητας’’ όλων των χριστιανικών δογμάτων, όπως οι διδασκαλίες για την ‘’αόρατη εκκλησία’’, τη ‘’θεωρία των κλάδων’’, τη ‘’βαπτισματική θεολογία’’ ή την ‘’ισότητα των δογμάτων’’». 

Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί «σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του Πνεύματος» (Εφ. 4,3) και την ενότητα Πίστεως, μη «κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί  ανέμω της διδασκαλίας, εν τη κυβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδείαν της πλάνης» (Εφ. 4,14), ομολογούμεν  «εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα» » (Εφ. 4,5).
Η στάση αυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας δίδει πιστεύομε απάντηση και σε αυτό είπε ο Πάπας Φραγκίσκος στοRadio Vaticana, κατά την εβδομάδα προσευχής από 18 – 25 Ιανουαρίου 2016 που πραγματοποιήθηκε στη  αίθουσα Παύλος VI, όταν αναφέρθηκε στην ‘’ενότητα των Χριστιανών, Προτεσταντών, Ορθοδόξων, Καθολικών’’, και  έκανε αναφορά στο έγγραφο  ‘’Αποκατάσταση της ενότητας’’ (Unitatis redintegratio) της Β΄ Βατικανής Συνόδου (που ψηφίστηκε στις 21 Νοεμβρίου 1964 επί Πάπα Παύλου VI), αναφέροντας ότι  «όλοι οι βαπτισμένοι είναι αδελφοί και αδελφές, παρά τις διαφορές μας*», και τοιουτοτρόπως κατέστησε την ενοποιό αλήθεια της Πίστης δευτερεύουσα.
Όντως η αναφορά στην αναζήτηση της ‘’χαμένης ενότητας όλων των Χριστιανών’’, είναι απαράδεκτη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει χάσει ποτέ την ενότητά της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. «Εν τη Εκκλησία υπάρχει η θεανθρωπίνη φιλοσοφία της καθολικής ενότητος (πανενότητος) και η θεανθρωπίνη αίσθησις αυτής», λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

*Όπως η έννοια αυτή εκφράστηκε, στα πλαίσια της ‘’αποκατάστασης της ενότητας’’, με βάση την αναφορά της Β΄ Βατικανής Συνόδου.Δεν υπάρχουν σχόλια: