Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΣΤΕΚΕΤΟ - Β. Χαραλάμπους


ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΣΤΕΚΕΤΟ
Του Β. Χαραλάμπους

Τη νυχτιά εκείνη
καθώς επλησίαζεν
η των Χριστουγέννων εορτή
ο Όσιος εκείνος Σίμων
έξω από το σπήλαιον
θέαμα ηξιώθη φοβερόν
«κι ηγάσθη ατενίζων »
αντικρύ εις την πέτραν
όπου ολόλαμπρος αστήρ
ωσεί του ουρανού χωριζόμενος
άνωθεν της πέτρας εστέκετο
και η θεία εκείνη φωνή ηκούσθη
«ώδε το Μοναστήριον θεμελιώσαι».


* ηγάσθη - εθαύμασεν

Δεν υπάρχουν σχόλια: