Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο Άγιος Νικόλαος υπήκουσε εις την φωνήν της Εκκλησίας και συμμετείχε εις την Σύνοδον - Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος

… Και ο Άγιος Νικόλαος υπήκουσε εις την φωνήν της Εκκλησίας και συμμετείχε εις την Σύνοδον, εις την οποίαν και ενώπιον του Ιερού Σώματος των Αρχιερέων κατέθεσε τας αντιρήσεις του και τας απόψεις του. Υπογραμμίζεται αυτή η μεγάλη πραγματικότης αγαπητοί μου αδελφο διότι σήμερον έχοντες ενώπιόν μας νωπάς ακόμη τας εικόνας από το μέγιστον γεγονός της πραγματοποιήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τινές θεωρούν κατόρθωμα το ότι δεν μετείχον εις τας εργασίας της Συνόδου ή θεωρούν υποχρέωσίν των να κατηγορούν και να κατακρίνουν τας αποφάσεις, δίχως να έχουν τω όντι εκκλησιαστικήν και θεολογικήν επιχειρηματολογίαν.
Ο Άγιος Νικόλαος όμως μετείχε εις την Α΄ Οικουμενικήν Σύνοδον. Εν Συνόδω κατέθεσεν την άποψίν του, όχι εν τοις πεζοδρομίοις και εν τοις σταδίοις, όχι εις τους δημοσιογράφους και εις τα μέσα γενικής ενημερώσεως. Ουδείς εκ των Αγίων της Εκκλησίας μας, ουδείς ανεξαιρέτως άγιος υπάρχει εις την ιστορίαν της Ορθοδοξίας, όστις εκκλήθη εις την Σύνοδον και δεν εδέχθη να παραστή. …

Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τέλειος ο συνδυασμός της ζωής και της μαχητικότητας του αγίου Νικοδήμου με τα σημερινά ψευτοαγωνιστικά αρχιερέων με παρωπίδες. Όσοι φοβούνται τον αγώνα και τον διάλογο δεν τα λένε στην Σύνοδο αλλά στους οπαδούς σε αίθουσες και στάδια.

Ανώνυμος είπε...

Έξω το παίζουν κοκόρια και μέσα στην σύνοδο κότες. Καιροσκοπισμός με απώτερες επιδιώξεις.

Ανώνυμος είπε...

Ὑπῆρξαν σεμνοί καί ἱεροπρεπεῖς ἀρχιερεῖς πού μετείχαν στήν Μεγάλη Σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου πού ὁμολόγησαν τήν ἀλήθεια καί ἐντός τῆς Συνόδου, ἀλλά ἡ φωνή τους ἀποδυναμώθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὁ Ἅγιος Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ὀρθοτόμησε λόγον ἀληθείας καί ἐντός καί ἐκτός Συνόδου, ἀλλά δέν εἰσακούσθηκε. Ἐξέφρασε πολύ ὀρθούς προβληματισμούς, ἀλλά δέν τοῦ ἐδόθη ἡ δέουσα σημασία! Ἀντιθέτως ὅταν θέλησε νά μιλήσει γιά τό ἐπίμαχο θέμα τῆς σχέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν λοιπό χριστιανικό κόσμο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν τοῦ τό ἐπέτρεψε. Προφανῶς γιά νά μήν ἀκουσθοῦν ἀλήθειες! Καί ὅσον ἀφορᾶ τόν Ἅγιο Νικόλαο συμμετεῖχε πράγματι στήν Α᾽Οἰκουμενική Σύνοδο, ἀλλά ὀρθοτόμησε κι αὐτός λόγον ἀληθείας, ράπισε τόν Ἄρειο γιατί δέν ἄντεχε νά βλασφημεῖται τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τίς ψευδοδιδασκαλίες του αἱρεσιάρχου. Στήν Σύνοδο στό Κολυμπάρι γιατί συμμετεῖχαν αἱρετικοί ὡς παρατηρητές; Θά τό δεχόταν ὁ Ἅγιος Νικόλαος; Ἤ θά τούς ἔδιωχνε κινούμενος ἀπό ἱερή ἀγανάκτηση; Καί στήν Α᾽Οἰκουμενική Σύνοδο ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι εἶχαν ψῆφο. Στό Κολυμπάρι γιατί δέν εἲχαν; Γιά ποιό λόγο νά συμμετάσχουν κάποιοι ἐπίσκοποι ὅταν γνώριζαν ὅτι θά ἦταν ἀδύναμη ἡ ὅλη παρουσία τους; Ἄς μήν γράφουμε κείμενα πού παρουσιάζουν τήν ἀλήθεια κατά τό δοκοῦν. Ἄς εἴμαστε λίγο πιό εἰλικρινεῖς, Σεβασμιώτατε, ἀλλά καί πιό ταπεινοί, περισσότερο μέσα στό πνεῦμα τῶν Πατέρων μας, χωρίς περίεργους καί ἁλλότριους σκοπούς!!!!