Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Σάρδεων Μάξιμος: «Όσο κι αν σε πικραίνουν τα πρόσωπα ποτέ μην προδώσεις το Θεσμό» - Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος

  Σάρδεων Μάξιμος: 
«Όσο κι αν σε πικραίνουν τα πρόσωπα ποτέ μην προδώσεις το Θεσμό»

Του Μητροπολίτου Μιλήτου Αποστόλου
Σας σήμερα, 30 Δεκεμβρίου, το έτος 1986 έφυγε από τη ζωή όλως αιφνιδίως και απροσδοκίτως μια μεγάλη εκκλησιαστική φυσιογνωμία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Μητροπολίτης Σάρδεων Μάξιμος, για να μας θυμίσει ο ξαφνικός θάνατός του το του Ρωμαίου σοφό: «Του ανθρωπίνου βίου ο μεν χρόνος στιγμή, η δε ουσία ρέουσα, η δε αίσθησις αμυδρά, η δε όλου του σώματος σύγκρισις εύσηπτος… η δε φήμη άκριτον». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: