Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΛΕΥΙΤΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΕΤΤΑ

Τήν Κυριακήν 18ην Δεκεμβρίου 2016, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ὅπλων (Στρατηγοῦ Καλλάρη 57 - Κάτω Πατήσια Ἀττικῆς τηλ.: 210- 8315506) τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν θά τελεσθῇ ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἑνός συγχρόνου, δικαίου ἱερατικοῦ ζεύγους ἐκ Πατρῶν, τοῦ ἱερέως π. Νικολάου Πέττα καί τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ἀνθῆς.
Τό μνημόσυνον θά τελέσῃ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος.


Ἐπισημειοῦται ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κυρηνείας τήν 22αν Νοεμβρίου 2015 διωργάνωσε Ἁγιολογικήν Ἐπιστημονικήν Ἡμερίδα, εἰς τήν ὁποίαν μία ἐκ τῶν εἰσηγήσεων ἀνεφέρετο εἰς τήν θαυμαστήν ζωήν τοῦ ἀοιδίμου λευϊτικοῦ ζεύγους Πέττα (βλ: http://myblogs.gr/article/eisi gisi-kathigoymenis-monikas-dia -aoidimo-ieratiko-zeygos-petta ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: