Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Πρώτον καταλλάγηθι τοις σε λυπούσιν ...

«Πρώτον καταλλάγηθι τοις σε λυπούσιν, έπειτα θαρρών μυστικήν βρώσιν φάγε».

Από την ακολουθία της 
θείας Μεταλήψεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: