Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ὁ Θεός δέν δοξάζεται μόνο μέ λόγια - Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής


Ὁ Θεός δέν δοξάζεται μόνο μέ λόγια, ἀλλά μέ ἔργα ἀρετῆς, τά ὁποῖα φωνάζουν πολύ περισσότερο ἀπό τά λόγια τήν θεία μεγαλοπρέπεια.

Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: