Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Στην Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών θα ομιλήσει ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Το Σαββάτο 10 Δεκεμβρίου 2016
στην Διακίδειο Σχολή Λαού Πατρών
(Κανάρη 58) και ώρα 7 μ.μ.
 θα ομιλήσει
ο Πρωτοπρεσβύτερος
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος 
με θέμα:
"ΣΥΝΟΔΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ:
«Πῶς  δ’ αὖθις Ἁγία καί Μεγάλη, ἣν  οὔτε…,  οὔτε…,  οὔτε…;»"

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας απεφάνθη θετικά υπέρ της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Κάθε άλλη φωνή είναι εκτός πνεύματος της Αγίας Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Τι θέλει να πει ο ομιλητής; Η Αγία και Μεγάλη των Ορθοδόξων Σύνοδος είναι γεγονός για την Εκκλησία. Όσοι την πολεμούν ή την αμφισβητούν είναι πολέμιοι του Παναγίου Πνεύματος. Συγκαταλέγονται στους αιρετικούς ή σχισματικούς. Απορώ πως είναι δυνατό να έχει την άδεια να αναπτύξει τέτοιο θέμα κληρικός, όταν οι Επίσκοποι της Εκκλησίας εν Συνόδω στην Αθήνα 23 και 24 Νοε. 16 ομολόγησαν «η θεμελιακού χαρακτήρος Συνοδική συνείδηση διέπει, κατευθύνει και φωτίζει όλες τις θεσμικές εκφράσεις της μίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Γι’ αυτό και οι αποφάσεις των επισήμως ανεγνωρισμένων αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας, ως και οι μετά ταύτα των Μειζόνων καθολικού κύρους Συνόδων, αποτελούν αδιαμφισβήτητο κριτήριο, όχι μόνο για την δογματική ακρίβεια, την θεολογία, την λειτουργική ζωή και το ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και για την εν Χριστώ και κατά Χριστόν ζωή του πληρώματος αυτής.» και συνεφώνησαν με την εισήγηση στην Ιεραρχία του Μητροπολίτου Σερρών Οι ελάχιστοι επίσκοποι που όντως μειοψηφήσαν πρέπει να πειθαρχήσουν στην απόλυτη πλειοψηφία. Ο ομιλητής μπαίνει σε αδιέξοδους ατραπούς που οδηγούν εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Στο καλό και να μας γράφει.

Ανώνυμος είπε...

Την Κυριακή ο παπάς της ενορίας μας (όχι σε αυτή που είναι ο π. Αναστάσιος) μας ενημέρωσε για την ομιλία και μας είπε να πάμε γιατί η Εκκλησία κινδυνεύει από τους οικουμενιστές δεσποτάδες. Ο Σταυρός του Χριστού μας γράφει «Ορθοδοξία ή θάνατος» δεν θα περάσουν τα σχέδια των εχθρών της αμωμήτου πίστεως μας η Ορθοδοξία θα νικήσει και η Σύνοδος θα καταγγελθεί ως ληστρική.

Ανώνυμος είπε...

Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας π. Αναστάσιε Γκοτσόπουλε αποτελεί αυθεντική προέκταση του τρόπου ύπαρξης της Εκκλησίας. «Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία της συνοδικότητος», ανέφερε η πρόσφατη σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος της Μητρός Εκκλησίας. Το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας θεμελιώθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν οι Απόστολοι σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου «ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό» (Πραξ. 2, 1), αναμένοντες την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η παρακαταθήκη επιβεβαιώθηκε και αναδείχθηκε κατά την Αποστολική Σύνοδο στα τέλη του έτους 48 μ.Χ. και στη συνέχεια αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε με τις επτά μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους.
Εάν μελετήσουμε οποιαδήποτε πτυχή της Εκκλησιαστικής ζωής θα διαπιστώσουμε ότι ο συνοδικός θεσμός είναι συνυφασμένος με την ίδια την Εκκλησία, μέσα στην οποία ορθοτομείται η πίστη, λαμβάνονται κρίσιμες Αποφάσεις, ανακεφαλαιώνεται η Ιερή Παράδοση και εν τέλει μαρτυρείται ότι το Άγιο Πνεύμα «όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας» (Ιδιόμελο της Πεντηκοστής).
Στις Συνόδους της Εκκλησίας μετέχουν και λαμβάνουν τις Αποφάσεις οι Επίσκοποι της Εκκλησίας, ως προεστώτες της Θείας Λειτουργίας, ως επικεφαλής και εκφραστές των Τοπικών Εκκλησιαστικών Κοινοτήτων. Την ορθότητα των Αποφάσεων των εκάστοτε Συνόδων επικυρώνει κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή «η ευσεβής πίστις» και «η ορθότης των δογμάτων», με κριτήριο τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και την Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας. Θεματοφύλακας της Ορθοδοξίας και της ορθοπραξίας, δηλαδή της ορθής Πίστης και του ορθού τρόπου λειτουργίας της Εκκλησίας, είναι ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας.
Η 8η Οικουμενική σύνοδος στην Κρήτη 17 – 27 Ιουνίου 2016 – 1.229 χρόνια μετά την 7η είναι γεγονός. Όσοι την πολεμούν θέτουν τον εαυτό τους εκτός Εκκλησίας.
π. Νεόφυτος

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα λένε οι σχολιαστες αλλά το χρήζει άλλης αντιμετωπίσει από χώρο έξω εκκλησιαστικό.

Ανώνυμος είπε...

Ο Αθηναίος θεολόγος μια χαρά στα ψέλνει. Βοήθεια σου.

Δημήτρης Ρόδης είπε...

''ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς...'' Κατά Ματθ. Κεφ. 24, 24. Οι Χριστιανοί μπορούν να γνωρίζουν απλανώς την διαφορά, στις ενέργειες του Χριστού και των ανθρώπων Του, απο τις ενέργειες του Αντιχρίστου και των οπαδών του, (Αιρετικών-Οικουμενιστών),

με την ενεργοποίηση του Χρίσματος, της νοεράς ενέργειας στήν καρδιά, (όταν λειτουργεί ορθά, κυκλικώς περιστρεφόμενη), αλλά κυρίως λόγω των θείων έκλαμψεων, της οράσεως του Άκτιστου φωτός, δια της μεταβολής των φυσικών οφθαλμών, υπο το φως της μέρας...

Καθείς που διαμορφώνει δικούς του στοχασμούς περί Θεού, μέσω αναγνώσεως βιβλίων, χωρίς τις άνωθεν προυποθέσεις, είτε χωρίς ταπεινή αποδοχή, στίς αποφάσεις των Θεούμενων Πατέρων, δύνατε να πλανηθεί, να κάνει υπακοή σε πρόσωπα, μη διακρίνωντας τις ενέργείες τούς, και όχι Στόν Τριαδικό Θεό...

''Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν'' (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28)
Λόγια του Μ.Βασιλείου που διέσωσε ο Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός

Ανώνυμος είπε...

Ολοι οι προηγούμενοι σχολιαστές να πάνε να παρακολουθήσουν την ομιλία του π. Αναστασίου, και εκεί θα τούς λυθή κάθε απορία που πιθανόν να έχουν.
Επίσης στο τέλος, αν θέλουν, μπορούν να τον συγχαρούν για τον τίτλο Master της Θεολογίας, που έλαβε προσφάτως.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα λένε οι σχολιαστες αλλά το πράγμα χρήζει διαφορετικής εξωεκκλησιαστικης αντιμετώπισης.

Ανώνυμος είπε...

Μου έδωσαν σήμερα μια ΣΠΙΘΑ έξω από το ναό και στο τέλος διαφήμιζε ένα περιοδικό ενός συλλόγου που διανέμουν ΔΩΡΕΑΝ με τίτλο Η Σύνοδος της Κρήτης: Αγία μια Μεγάλη;

Απορία: που βρίσκουν τόσα χρήματα για έγχρωμο όπως λένε τεύχος 68 σελίδων διακοσμημένο με εικόνες…

Πολλά χρήματα έχουν.. δεν τα προσφέρουν σε φιλόπτωχα να πιάσουν τόπο.

Ανώνυμος είπε...

Δε φταιει ο π Αναστασιος, βρισκει και τα κανει. Δε νιωθω παντως ως χριστιανος αμαρτωλος και εμπαθης οτι κινδυνεψα απο τη συνοδο της Κρητης, απο την τυπολατρεία και την υποκρισια ειδικά εδω στην Πατρα που καλλιεργειται απο συγκεκριμένους "κυκλους" πραγματικά κινδυνεύω.

Ανώνυμος είπε...

Π. Νεοφυτε γλυψτε οσο μπορειτε

Ανώνυμος είπε...

Μια απλή παρατήρηση προς τον ίδιο τον π. Αναστάσιο..
Το έμβλημα της Συνόδου φέρει πανω του το Πανάγιον Πνεύμα,εσείς το χαράξατε με γραμμές... Συγχαρητήρια με αυτό μας δείχνετε ότι εσείς αμφισβητείτε το Παναγιον Πνευμα και όχι οι εν Κρήτη συνελθόντες Πατέρες.