Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Δεν έχω, Δέσποτα, δάκρυ παρακλητικό - Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Δεν έχω, Δέσποτα, δάκρυ παρακλητικό. Ο νους μου έχει σκοτισθεί από τα βιοτικά και δεν μπορεί να ατενίσει προς εσένα με οδύνη. Η καρδιά μου έχει ψυχθεί από το πλήθος των πειρασμών και δεν μπορεί να θερμανθεί με τα δάκρυα της αγάπης προς εσένα. Αλλά εσύ Κύριε Ιησού Χριστέ ο θεός, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μου ολόκληρη την μετάνοια και επίπονη καρδία, για να εξέλθω ολοψύχως σε αναζήτηση σου.

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: