Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Καλή Χρονιά.

Σᾶς εὔχομαι ἔτη πολλά καί εὐλογημένα μέ ὅλα τά καλά  τοῦ σαρκωθέντος καί σαρκί περιτμηθέντος Θεοῦ ἡμῶν, συγκαταβαίνοντες καί ἐμεῖς εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Καλή Χρονιά.
Μέ πολλή ἀγάπη Χριστοῦ

π. Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια: